Kadı´nın Dikkat Etmesi Gereken Bazı Önemli Hususlar

-İddia tamamlanmadan önce davalı hiçbir şekilde soruşturmaya çekil­mez

-Davacıdan teklif gelmedikçe kadı davalıya yemin ettirmez.

-Kadı, hasımlardan herhangi birisine delilleri telkin etmez. Anlamaları için herhangi bir söz söylemez.

-Şahitlik şartlarına haiz olmayanın şahitliğini kabul etmez.

Kadı ancak adil olan kişilerin şahitliğini kabul eder. Düşmanın düşmanı aleyhine ve babanın çocuğu, çocuğun da babası lehine vereceği şahitliği kabul etmez.

Kadı aşağıdaki kişilerin de şahitliklerini kabul etmez:

- Adil olmayan kişinin vereceği şahitlik.

- Düşmanın düşman aleyhine vereceği şahitlik.

- Babanın çocuğu lehine vereceği şahitlik.

- Çocuğun babası lehine vereceği şahitlik.

- Bir kadının vereceği hüküm, daha önce hüküm vermiş bir kadı´nın hükmünü değiştirmez. Ancak iki makul şahit ile dava yeniden açılırsa o zaman hüküm değişebilir.

Kadı´nın, şer´i hükümlerde şehrin dışında bulunan başka bir kadıya mektup göndermesi kabul edilmez.Kasım (Taksimatçı)


Taksimat yapacak kişide şu yedi şartın bulunması gerekir:

1. Müslüman olmak.

2. Baliğ olmak (ergenlik çağına girmiş olmak).

3. Akıllı olmak.

4. Hür olmak.

5. Erkek olmak.

6. Adaletli olmak.

7. Hesaplama bilgisine iyice sahip olmak.

İki kişi kendi aralarında bir kişiyi taksimatçı yapmak için anlaşırlarsa, o şahısta yukarıda saydığımız şartlar aranmaz. Şayet taksimat işine kıy­metlendirme giriyorsa, en az iki taksimatçının bulunması gerekir.

Ortaklardan biri diğer ortağını zararsız bir taksimata davet ediyorsa o ortağın bu davete icabet etmesi gerekir.

Kasım; payların birbirinden ayrılması ve taksimatı için hakimin görev­lendirdiği kişidir.

Buna ayrıca taksimatçı da denilebilir.

Taksimin meşru oluşunu şu ayeti kerime bildirir:

"Taksimde akraba, yetim ve fakirler hazır bulunurlarsa terekeden on­lara da bir şeyler verin ve onlara güzel söz söyleyin " (Nisa:4/8)

Cabir şöyle rivayet eder:

"Hazreti peygamber taksim olunmayan her ortaklıkta akarda ve bah­çede şuf ?a olduğuna hükmetti."[1]

Taksim yapacak kişide bulunması gereken şartlar metinde açık bir şe­kilde ifade edilmiştir.

Yukarıdaki ilk altı şartın taksim yapacak kişide bulunmasının nedeni taksim yapacak kişinin bu işin ehli olmasıdır ki ancak bu altı şartın bulun­masıyla olabilir.

Hesap ve ölçüyü bilmesi de taksim edilecek malın cinsine göre gerekli olan aletlerin bulunmasıdır. Nasıl ki bir kadı şeriatın hükümlerini bilmesi gerekiyorsa taksimatçını da hesap ilimini bilmesi gerekir.

Ayrıca taksimatçının taksim edeceği malın kıymetini de bilmesi gere­kir.

Taksimde her hak sahibinin hakkını gözeterek taksim etmek gerekir.

Peygamberimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

"İslamda ne zarar vermek ne de zarara uğramak vardır." [2]

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Buhari, 2138, Müslim , 1608.

[2] İbm Mace, 2340.
Eserin yazarı: Kadı Ebu Şuca Eser: DELİLLİ ŞAFİ İLMİHALİ

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

DELİLLİ ŞAFİ İLMİHALİ