Velime

Düğün üzerine yemek vermek sünnettir.

Buna icabet ise vaciptir. Ancak bir özürden dolayı gidilmiyebilir.

Velime, düğün yemeği veya davet için yapılmış yemek anlamına geli­yorsa da, velm kökünden alınmış olduğu için "Evleme" kelimesi ´Yemek yaptı´ anlamına gelir.

Bütün alimlere göre velime (düğün yemeği) sünneti müekkededir.

Resulullah (s.a.v) Abdurrahman bin. Avf a:

"Bir koyunla bile olsa ziyafet ver" [1] buyurmuştur.

Bureyde (r.a.)´dan rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir:

Ali (r.a), Fatıma´yı isteyince Resulullah (s.a.v) O´na:

"Düğün için mutlaka bir ziyafet gerekir" demiştir.

Velime ziyafetinin vakti, akid zamanı veya akdin sonundadır. Zifaf za­manı veya zifaftan sonra da olur. Bu örf ve adete göre yapılacak bir iştir.

Düğün yemeğine yapılan davete icabet etmek çağrılan kişiye vaciptir. İbn´i Ömer (r.a.)´dan rivayet olunduğuna göre Resulullah (s.a.v.):

"Sizden biliniz ziyafete çağrıldığı zaman ona gitsin" [2] buyurmuştur.

Ebu Hureyre (r.a.)´dan rivayet olunduğuna göre Resulullah (s.a.v):

"Daveti terkeden Allah´a ve Resulü´ne asi olmuştur." [3] buyurmuştur. [4]--------------------------------------------------------------------------------

[1] Buhari, 4860; Müslim, 1427.

[2] Buhari, 4878; Müslim, 1429.

[3] Müslim, 1421.

[4] Kadı Ebu Şuca?, Ğayet?ül-İhtisar ve Şerhi , Ravza Yayınları: 449.Eserin yazarı: Kadı Ebu Şuca Eser: DELİLLİ ŞAFİ İLMİHALİ

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

DELİLLİ ŞAFİ İLMİHALİ