Cenazeyi Mezarlığa Götürmek

Cenazeyi kabre kadar taşıyıp ve onunla refakat etmek erkekler için sünnettir. Bu konuda Bera bin Azib (r.a) şöyle demiştir:

"Rasulullah (s.a.v) bize, cenaze arkasından gitmeyi, hastayı ziyaret et­meyi, davete icabet etmeyi ve mazluma yardımı emretti." [10]

Ölünün defin işi tamamlanıncaya kadar beklemek müstehaptır. Pey­gamberimiz (s.a.v) "Namaz kılıncaya kadar cenazede hazır olan kimseye bir kırat, gömülünceye kadar hazır bulunana iki kırat vardır."buyurdu.

-İki kırat nedir? diye soran birisine Peygamberimiz (s.a.v): "İki büyük dağ gibi sevap" diye cevap vermiştir. [11]

Cenazeye refakat görevi kadınlara sünnet değildir. Bilakis, peygambe­rimiz (s.a.v)´in tavsiyelerine aykırıdır.

Hz. Ali´ şöyle demiştir:

Bir gün Rasulullah (s.a.v) çıkarken oturan bir kadın topluluğu gördü. Onlara: "Sizi burada oturtan nedir?" diye sordu. Kadınlar: ´Cenazeyi bekliyoruz´ dediler. Rasulullah (s.a.v): "Siz bunu yıkayabiliyor musu­nuz?" diye sordu. Kadınlar: ´Hayır´ dediler, bunun üzerine Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: "Dönün, günahkâr olursanız sevap kazanamazsı­nız ." [12] buyurdu.

Cenazeye refakat edilirken, yürüyerek refakat etmek sünnettir. Sevban (r.a) şöyle demiştir:

Rasulullah (s.a.v) bir cenaze ile birlikte giderlerken kendisine bir bi­nek hayvanı getirildi. Fakat buna binmek istemedi. Cenaze dönüşünde bir binek getirdiler. Bu sefer bindi. Kendisinden bunun sebebi sorulunca, O:

"Şüphesiz melekler yürüyorlardı, onlar yürürken hayvana binmek iste­medim. Dönüşte melekler dağılınca ben de bindim." [13] buyurdu.

Cenazeyi taşımak, ölü için feryat etmemek, ölenin akrabalarını taziye etmek sünnettir.
Eserin yazarı: Kadı Ebu Şuca Eser: DELİLLİ ŞAFİ İLMİHALİ

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

DELİLLİ ŞAFİ İLMİHALİ