Ağır (Muğallaz) Necaset

Domuz -etinin haram olduğunu bildiren ayeti kerime. Yüce Allah Kur´an-ı Kerim´de şöyle buyurur:

"De ki: Bana vahyolunanda, leş veya akıtılmış kan yahut domuz eti (ki pisliğin kendisidir) ya da günah işlene­rek Allah´tan başkası adına kesilmiş bir hayvandan... " (En´am:6/145)

Köpeğin de haram olduğunu bildiren hadisi şerif.

Ebu Hureyre (r.a)´dan rivayeten Peygamberimiz (s.a.v.) buyurdular ki:

"Köpek herhangi birinizin kabından yalarsa birincisini toprakla ova­layarak o kabı yedi defa yıkasın." [6]

Domuz ile köpek aynı hükümdedir.

Köpek ile domuzun birleşmesinden veya bu iki hayvandan birisinin te­miz bir hayvanla birleşmesi neticesi doğan hayvanın haram oluşu da aslı­na çekmesinden dolayıdır.

Balık ile çekirgenin ölüsü necis değildir. Çünkü Peygamber (s.a.v.) şöyle buyrumuşlur:

"Size iki ölü ile iki kan helal kılınmıştır, iki ölü balık ve çekirgedir. İki kan ise ciğer ve dalaktır." [7]

Kan ve irin de necis hükmündedir.

Canlı bir hayvandan kesilen herhangi bir parça da haramdır. Kıl ve tüyler bundan istisna edilmiştir.Eserin yazarı: Kadı Ebu Şuca Eser: DELİLLİ ŞAFİ İLMİHALİ

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

DELİLLİ ŞAFİ İLMİHALİ