MELEKLERE İMAN

Melekler Allah-u Teala´nın nurdan yarattığı şerefli tertemiz varlıklar­dır. Bunların varlıklarına inanmak imanın esaslarındandır. Meleklere inanmak imanın ikinci şartıdır. [1]

Meleklerin Özellikleri

1- Melekler görünmezler:

Biz onları göremeyiz. Bizim onları göremeyişimiz; hâşâ onların yok olmaları sebebiyle değil, bizim yaratılışımız onları görebilecek kabileyette değildir. Var olduğu halde görmediğimiz bir çok şey vardır. Akıl, ruh, ağrı, sızı, yerçekimi, hava basıncı gibi.

2- Melekler son derece kuvvetli ve sür´atli varlıklardır: Allah´ın yarattıklarının en büyüğü olan "Arş" sadece dört melek tara­fından taşınmaktadır. Meleklerin kanatları vardır. Fakat ne çeşit kanatlar olduğu hakkında bilgimiz yoktur. Ayrıca sayıları da akla gelmeyecek ka­dar çoktur.

3- Meleklerin erkeklik-dişilik, evlenme-çoğalma ve yeme-içme gibi iş­lemleri yoktur:

Kıyamete kadar Allah´ın müsadesiyle yaşarlar. Kıyamet koptuktan sonra Allah onları da öldürür, Ahirette vazifelerini yapmak için tekrar di­riltir.

4- Melekler gaybı bilmezler:

Kimin ne zaman öleceğini, kıyametin ne zaman kopacağını, insanın neler düşündüğünü bilmezler.

Melekler, Allah´ın zikredilmesinden, Kur´an okunmasından, ilim öğ­renmek üzere insanların bir araya gelmesinden hoşlanırlar. Allah´a isyan edilmesinden, fena kokulardan, kötü işlerden hoşlanmazlar. [2]


Meleklerin Vazifeleri

Meleklerin vazifeleri, Allah´a hamdetmek, Allah´ı teşbih etmek ve Al­lah tarafından kendilerine verilen görevleri yapmaktır.[3]


Dört Büyük Melek Ve Görevleri


1- Cebrail: Peygamberlere vahiy ve kitap getirip Allah ile Peygam­berler arasında elçilik görevini yapan melektir.

2- Azrail: Can alma vazifesini gören melektir.

3- İsrafil: Kıyamet zamanı olunca "Sur"u üfürüp kıyametin kopacağını bildiren melektir.

4- Mikâil: Tabiat olaylarıyla ilgilenir. Mesela yağmurların yağması, karların yağması, rüzgarların esmesi gibi görevler bu meleğe aittir. [4]


Diğer Bazı Belli Başlı Melekler Ve Görevleri


1- Hamele-i Arş: Arş-ı A´zam´ı taşıma vazifesi kendisine verilen me­leklerdir.

2- Kiramen-Katibin: Her insanın sağ ve sol omuzları üzerinde bulu­nan ve insanların iyi-kötü yaptıkları her şeyi tesbit eden meleklerdir.

3- Münker-Nekir: Kabirde sual sorma vazifesi bu meleklere verilmiş­tir. Bunlar önce şu sorulan sorarlar:

"Rabbin kim, Peygamberin kim, dinin ne, amellerin nedir, yaptıkların nelerdir..?

4- Hafaza melekleri: insanları gerekliğinde kaza ve belalardan muha­faza eden meleklerdir.

5- Hazene-i Cennet ve Hazene-i Cehennem: Cenette ve Cehennemde vazifeli olan meleklerdir. [5]
--------------------------------------------------------------------------------
[1] Kadı Ebu Şuca?, Ğayet?ül-İhtisar ve Şerhi, Ravza Yayınları: 42.

[2] Kadı Ebu Şuca?, Ğayet?ül-İhtisar ve Şerhi, Ravza Yayınları: 42-43.

[3] Kadı Ebu Şuca?, Ğayet?ül-İhtisar ve Şerhi, Ravza Yayınları: 43.

[4] Kadı Ebu Şuca?, Ğayet?ül-İhtisar ve Şerhi, Ravza Yayınları: 43.

[5] Kadı Ebu Şuca?, Ğayet?ül-İhtisar ve Şerhi, Ravza Yayınları: 43-44.


Eserin yazarı: Kadı Ebu Şuca Eser: DELİLLİ ŞAFİ İLMİHALİ

 • Yeni Ekle
Yorumlar (6)

 • misafir  - bu bilgiler işime çok
  bu bilgiler işime çok yarayacak
 • ezgi  - kaynak belirttiğiniz için
  kaynak belirttiğiniz için teşekkürler çok iyi bir özellik bilgi hırsızlığına HAYIR!!!!!!!!!!!!!!!
 • misafir  - güzel bi siteniz
  güzel bi siteniz varödevyapmada yardımcı oldu
 •  - çok güzel
  bence herşey çok net ve açıklamalı kim koyduysa bunları allah yaşıyorsa allah uzun ömür ve para versin bu siteye giren herkesinde boğazından haram geçmesin geçtiğse töbe edin sigara alkol kullanmayın eğer siz veya arkadaşınız kullanıyor ise uyarın ve size vuruyorsa 1vurur 2vurur 3 vurur o arkadaştan kötülük gelir şimdik size aklımda kalan birşey daha söyleyim sakon pornagrafik sexy gibi şeylere girmeyin bilgisayarın iyi yanını kullanın
 •  - teşekkür ve düzeltme
  Teşekkürler. Ancak meleklerin vazifeleri kısmındaki "Allah'ı teşbih" (haşa) kısmı "tesbih" şeklinde tashih edilmeli. Aksi halde küfre götürür.
 •  - çok süper olmuş valla beni
  çok süper olmuş valla beni dertten kurtardın cnm sogul

DELİLLİ ŞAFİ İLMİHALİ