I´tıkaf

İ´tikaf müstehab sünnettir. İki şartı vardır:Niyet etmek ve camide dur­mak. Nezredilen itikafdan çıkılmaz. Ancak tabii ihtiyaçlar ve camide du-ramayacaği bir özür, hayız veya bir hastalık için çıkabilir. Cinsi müna­sebetle i ´tikaf batıl olur.

İ´tikaf sünneti müekkededir. İ´tikaftan maksat ise, Allah´a yaklaşmak niyetiyle camide bir süre durmaktır. İtikafta iken mazeretler oluşursa, bu mazeretler giderilip bittikten sonra i´tikafa kaldığı yerden devam edilir.

Orada duramayacak şekilde hastalanmışsa i´tikaftan çıkılabilir.

Allahiı Taala Kur´an-ı Kerim´de, "Mescidde i´tikafta iken hanımları­nıza yaklaşmayın." (Bakara:12/87) buyurmuştur.

Peygamberimiz (s.a.v.) her Ramazan ayının son on gününde i´tikafa girerlerdi. Vefat edeceği sene yirmi gün i´tikafa girmişti. [1]

İ´tikafın şartları iki tanedir:

1- Niyet. Kalben niyet edilmelidir vtya´Ttikafa niyet ettim" demesi de yeterlidir.

2- Mescidde durmak. İ´tikafa evlerde, namazgahlarda ve tekkelerde gi­rilmez. Kısa bir sükun i´tikaf sayılmaz. Biraz durmak lazımdır.

İ´tikafa giren kimsenin müslüman ve akıllı olup hayız, nifas ve cünüp gibi özürlerde olmaması gerekir.Nezredilen i´tikafın yerine getirilmesi vacip olur. :Bir gün Hz. Ömer (r.a.): ´Ya Resulallah, ben Mescid-i Ha-ram´da bir gece i´tikaf etmeyi adadım.´ dedi. Bunun üzerine Resulullah (s.a.v.):" Öyle ise adağını yerine getir´ buyurdular.

İ´tikafın şartları: Müslüman ve mümeyyiz olup, cünüplükten, hayız ve nifastan temiz olmaktır.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Buharı, 1922 Müslim 1171
Eserin yazarı: Kadı Ebu Şuca Eser: DELİLLİ ŞAFİ İLMİHALİ

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

DELİLLİ ŞAFİ İLMİHALİ