PEYGAMBERLERE İMAN

Hz Adem´den Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)´e kadar gelen bütün peygamberlere inanmak, imanın rükünlerinden bir tanesidir.

Çünkü Peygamberler Allah tarafından gönderilmiş Allah´ın seçkin kul­larıdır. [1]Peygamberlerin Sıfatları


1- Sıdk: Doğruluk demektir. Peygamberler son derece doğru dürüst in­sanlardır. Sözlerinde, işlerinde, düşünce ve niyetlerinde hep doğrudurlar.

2- Emanet: Her bakımdan emin ve güvenilir insanlardır.

3- Tebliğ: Allah tarafından kendilerine gönderilen şeriatı olduğu gibi insanlara ulaştırmaktır. Gelen vahyi hiç bir şekilde ne eksiltirler ne de bir şey ilave ederler.

4- Fetanet: Yüksek bir akıl ve zekâya sahip olmaktır. Peygamberler arasında kısır zekâlı görülmemiştir.

5- İsmet: Günahtan ve kötülüklerden uzak olma demektir. Peygamber­ler, Allahu Teala´nın kontrolü ve terbiyesi altında yetişirler. Onlarda pey­gamberlikten önce bile puta tapmak, şarap içmek, yüz kızartıcı bir hare­kette bulunmak gibi durumlar görülmemiştir. [2]
--------------------------------------------------------------------------------
[1] Kadı Ebu Şuca?, Ğayet?ül-İhtisar ve Şerhi, Ravza Yayınları: 50.
[2] Kadı Ebu Şuca?, Ğayet?ül-İhtisar ve Şerhi, Ravza Yayınları: 50.Eserin yazarı: Kadı Ebu Şuca Eser: DELİLLİ ŞAFİ İLMİHALİ

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

DELİLLİ ŞAFİ İLMİHALİ