İstinca Yapılmayacak Şeyler

Necis olan şeylerle istinca yapılmaz. Aslı necis olsun, sonradan necis olsun farketmez. İnsan yiyeceği olan şeyler ve cinlerin yiyeceği olan ke­miklerle de istinca (temizleme) yapılmaz.

Peygamberimiz (s.a.v.)´in bir hadisini İbni Mes´ud şöyle rivayet eder.

"Cinlerin elçisi geldi onunla beraber gidip onlara Kur´an okudu. Cin­ler ondan yemek istediler. O da üzerinde Allah ismi anılan her kemik, si­zin yiyeceğinizdir. Hayvanların dışkıları da sizin hayvanlarınızın yiyece­ğidir" sonra da Allah resulü sahabilere:

"Sakın kemik ve dışkı ile istinca yapmayın. Çünkü onlar cinlerden olan kardeşlerimizin yiyeceğidir." [1] buyurdu. [2]

--------------------------------------------------------------------------------
[1] Buhari, I55;Tirmizi, 18.
[2] Kadı Ebu Şuca?, Ğayet?ül-İhtisar ve Şerhi, Ravza Yayınları: 97.
Eserin yazarı: Kadı Ebu Şuca Eser: DELİLLİ ŞAFİ İLMİHALİ

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

DELİLLİ ŞAFİ İLMİHALİ