Mestin Özellikleri Ve Meshin Süresi

Mest, ayakları aşık kemikleriyle beraber örten, içine kolay su geçirme­yen, 5-6 kilometre yüründüğünde delinmeyecek, yırtılmayacak kadar da­yanıklı ve temiz giyecektir.

Mest üzerine meshetme Hicret´in 9. yılı meşru kılınmıştır. Abdest alır­ken ayakları yıkamak yerine mest üzerine mesh yapmak dinin tanımış ol­duğu bir kolaylıktır.

Mukim olan, yani yolculuk halinde bulunmayan bir kimse 24 saat, yol­culuk halinde olan kimse de 72 saat bu kolaylıktan yararlanır. Sürenin başlangıcı ise abdest alıp mestleri giydikten sonra, abdestin bozulduğu va­kitten itibaren başlar.

Mesela; sabah saat 7:00´ de abdest alıp mesti giyen kimsenin o abdesti saat 12:00´ de bozulursa, süre saat 12.00´den itibaren işlemeye başlar.

Bir kimse mukim iken meshetmeye başlar sonra yolculuğa çıkar, veya yolculuk halinde iken meshetmeye başladıktan sonra yolculuğu biter ve bu süre tamamlanmamış ise ikisi de ancak mukim için tanınan süreye gö­re meshedebilirler. Yani bu durumdaki bir kişinin meshetme süresi 24 sa­attir.

Mestin delinme, yırtılma veya eskime gibi sebeplerle herhangi bir bö­lümünün açılması veya mestin içine su alabilir duruma gelmesiyle mesh bozulmuş olur.--------------------------------------------------------------------------------

[1] MtısIım,276

[2] Hidayet´ iil Mıh tehid, 1117

[3] Buharı. 1478; Mıhlını, 272; Nevi´ııl tvkıı: hHO

[4] l´iUEvlüi; I IHI)

[5] Tıntuzı, 96


Eserin yazarı: Kadı Ebu Şuca Eser: DELİLLİ ŞAFİ İLMİHALİ

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

DELİLLİ ŞAFİ İLMİHALİ