Müellifin Önsözü

"Allah kime iyilik dilerse,onu dinde bilgi sahibi yapar."[1]

Bismillahirrahmanirrahim

Hamd Alemlerin Rabbina salat O´nun Peygamberi Muhammed (s.a.v.)´e, temiz aline ve ashabına olsun.

Kadı Ebu Şuca´ Ahmed b. Hüseyin b. Ahmed El-Asfehani -Allah rahmet eylesin- diyor ki:

Dostlarımdan bazıları Allah onları muhafaza etsin, metni az, ma­nası çok ve hem okuyan, hem de okutan için kolay olup, yeni başla­yacak kimseler için ezberlenebilen bölüm ve maddelere ayrılmış İmam Şafii mezhebine ait fıkhi konuları kapsayan bir eser yaz­mamı istediler.

Allah´ın tevfik ve rağbetine dayanarak ve sevabı da O´ndan uma­rak bu işe giriştim.

Allah (c.c.) dilediği şeyleri (yapmaya) kadir, kullarına karşı bü­yük lütuf sahibi ve onların (her şeyin)´den haberdardır.

Kadı Ebu Şuca´[2]

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Hadis-î Şerif.

[2] Kadı Ebu Şuca?, Ğayet?ül-İhtisar ve Şerhi, Ravza Yayınları: 20.


Eserin yazarı: Kadı Ebu Şuca Eser: DELİLLİ ŞAFİ İLMİHALİ

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

DELİLLİ ŞAFİ İLMİHALİ