Namazın Terkedilmesi

Namazı inkâr ederek terkeden bütün alimlerin görüşü ile kâfir olup, islam dininden çıkar.

Namazın farz olduğuna inanmakla beraber, tembellik ve dünya meşgaleileri sebebi ile terkedene gelince; bunlar bir özür sayılmaz çünkü hadisi şerifler bu kimselerin de küfre girdiğini açıklamıştır.

Namazı bile bile terketmenin kişiyi küfre götürdüğünü açıklayan ha­disler şunlardır:

1- Cabir (r.a.)´den rivayeten, Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Kişi ile küfür arasında, namazı terketmek vardır." [1]

2- Büreyde (r.a.)´den rivayeten, Resulullah (s.a.v.):

"Bizimle kafirler arasındaki ahd, namazdır. Kim namazı terkederse kâfir olmuştur." [2] buyurmuştur.

3- Abdullah bin Amr bin As´dan rivayeten, Resulullah (s.a.v.) bir gün namazdan bahsederken şöyle buyurmuştur:

"Namaza devam eden kimse için kıyamet gününde namaz bir nur, bir delil ve bir kurtuluştur. Namaza devam etmeyen kimseler için namaz bir delil ve kurtuluş değildir. Ve o kimse kıyamet gününde Karun, Firavun, Hâmân ve Uheyy bin Halef ile beraber olacakın:" [3]

Namazı bilerek terkedenin ahirette küfür önderleriyle beraber olması, o kimsenin küfür üzerinde olduğunu gösterir.

İbn Kayyım şöyle demiştir:

"Namazı terkedeni ya malı, ya reisliği, ya memuriyet görevi, ya da ti­careti engeller. Malı, namazını kılmaktan engelleyenler Karun´la beraber; saltanatı namaz kılmasını direngelleyenler Firavun´la beraber, memuriye­ti ve vezirliği engelleyenler Hâmân´la beraber, ticareti engelleyenler de Ubeyy bin Halef ile beraberdirler."
--------------------------------------------------------------------------------
[1] Müshm,82
[2] Ebu Davud,4678; Tirmizı.2621; Nesai,23l; İbni Maıe, 1079 (Neylü?l-Evtar)
[3] Ahmcd, Taberaııî ve İhın Hihhaıı rivayet etmiştir.


Eserin yazarı: Kadı Ebu Şuca Eser: DELİLLİ ŞAFİ İLMİHALİ

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

DELİLLİ ŞAFİ İLMİHALİ