Müsabaka

At Ve Ok Yarışması


Mesafe ve hedef malum olmak kaydıyla at yarışı yapmak ve ok atmak sahihtir.

Müsabıklardan birisi para çıkarır. Para çıkaran müsabakayı kazanırsa parasını geri alır. Diğeri müsabakayı kazanırsa bunun parasını O alır.

İkisi para çıkarıp müsabakaya girerse caiz olmaz. Ancak müsabık sayı­sı üç olursa ikisinin para çıkarması caiz olur. Bunlardan müsabakayı ka­zanan paraları alır.

Para vermeyen şahıs geride kalırsa paranın bir kısmından sorumlu ol­maz. Yani herhangi bir şey ödemez.At Ve Deve Yarışı


Müsabaka, iki veya daha fazla kişinin at veya deve gibi koşu yapabilen hayvanlara binip yarışmasıdır.

Müsabaka, Resulullah (s.a.v.)´den bize miras kalan bir sünnettir.

Müsabakalar kitap ve sünnet ile meşru kılınmıştır.

Allahu Teala şöyle buyurmuştur:

"Düşmana karşı gücünüz yettiği ka­dar kuvvet ve savaş atları hazırlayın. Bununla Allah´ın düşmanı ve kendi düşmanlarınızı korkutursunuz.´´ (Enfal: 8/60)

Peygamberimiz (s.a.v.) bizzat deve yarışını yapmışlardır. [1]

Müsabakadaki asıl gaye, gerektiğinde savaşa hazırlıklı olmak ve bir kuvvet gösterisi olursa sünnettir. Ama övünmek ve kibirlenmek gayesiyle yapılırsa haramdır. Çünkü bütün ameller niyetlere göre değerlendirilir. Müsabaka yarışmalarında ne savaşa hazırlık, ne övünmek ve ne kibirlen­mek kastedilmezse o zaman mubah sayılır. Çünkü vücuda faydalı fiziki geliştirmeyi ve cesareti arttırıcı bir nevi spordur.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Buhari, 410.Eserin yazarı: Kadı Ebu Şuca Eser: DELİLLİ ŞAFİ İLMİHALİ

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

DELİLLİ ŞAFİ İLMİHALİ