Vahiy

Vahiy; işaret, gizli söz, ilham veya bir şeyi gizli ve süratli bir şekilde bildirmek demektir. Terim olarak manası; Allahu Teala´nın peygamber olarak seçtiği kullarına bir yol ile dilediğini bildirmesidir. [1]Vahyin Çeşitleri


1- Rüya-ı Sadika: Peygamberlerin gerçeklere uygun olarak gördükleri rüyalardır. Peygamberimize ilk vahiy bu rüya ile gelmiştir.

2- îlham: Arada melek olmadan, peygamberlerin kalbine bir mananın doğuşudur.

3- Çan sesine benzeyen bir sesle, melek görünmeden gelen vahiylerdir.

4- Cebrail (a.s.)´in bir melek şeklinde gelmesiyle yapılan vahiy şekli.

5- Cebrail (a.s.)´in asıl şekline ve kılığına girerek gelmesiyle yapılan vahiy şeklidir.

6- Cebrail (a.s.)´in bir insan şekline ve kılığına girerek getirdiği vahiy şekilleridir.

Bütün bu vahiy şekillerinde peygamberler, Cebrail (a.s.)´in yaptığı vahyi kusursuz olarak ezberlemiştir. Yanlış anlama veya unutma söz ko­nusu olamaz. Çünkü Allah tarafından garanti edilmiştir. [2]
--------------------------------------------------------------------------------
[1] Kadı Ebu Şuca?, Ğayet?ül-İhtisar ve Şerhi, Ravza Yayınları: 49.

[2] Kadı Ebu Şuca?, Ğayet?ül-İhtisar ve Şerhi, Ravza Yayınları: 49.Eserin yazarı: Kadı Ebu Şuca Eser: DELİLLİ ŞAFİ İLMİHALİ

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

DELİLLİ ŞAFİ İLMİHALİ