Tilavet Secdesi

Kur´an-ı Kerim´i okuyan, dinleyen ve işiten kimse için 14 Ayet-i Keri­me´nin okunuşu anında tilavet secdesi yapılması sünnet-i müekkededir.

İbn-i Ömer´den şöyle rivayet edilmiştir: "Resulallah (s.a.v.) Kur´an-ı Kerim´i okurdu. Biz de onunla birlikte secdeye giderdik. Öyle ki bazıları­mız alnı için secde yerini bulamazdılar." [1]

Sarhoş, cünüp, hayız ve nifas halinde bulunan birinin, bu 14 Ayet-i Kerime okunduğu için tilavet secdesi yapması sünnet değildir.

Sayıları 14 olan secde ayetleri şunlardır: İki tanesi Hac Suresi´nde Mup, bu iki taneden ikincisi Hanefilerce Secde-i Tilavet ayeti kabul edil­mediği için Kuran-ı Kerimler´de işaret edilmemiştir. Bu Ayet-i Kerime Hac Suresi´nin 77.nci Ayet-i kerimesi olup, Şafiilerin özellikle buna dik­kat edip bu ayet okunduğu zaman tilavet secdesini yapmaları gerekir.

Diğer on iki Ayet-i Kerime şu surelerde olup, genelde secde işaretle­riyle gösterilmiştir: "A´raf, Ra´d, Nahl, İsra. Meryem, Furkan, Nemi, Sec­de, Fussilet, Necm, İnşikak ve İkra´ s ürelerinde d ir.

Sa´d suresinde işaret edilen ayet, tilavet secdesi olmayıp, şükür secde-sidir. Namaz haricindeyken bu tilavet ayetlerinden biri okunduğu zaman secde etmek gerekir. Namazda iken başka biri tarafından bu Ayet-i keri­melerden biri tilavet edildiği zaman, secde etmek caiz değildir.

Tilavet secdesinin yapılmasının zamanı, secde ayeti okunduktan son­radır. Uzun bir fasıla geçerse artık secde yapılmaz. Secde ayeti tekrarlan­dıkça, tekrarlandığı kadar secde yapılır. Namaz dışında secde ayeti okun­duğu zaman niyet getirip ellerini kaldırarak, iftitah tekbiri alınır, bir secde yapılır, sonra oturup selam verilir.

Tilavet secdesinin rükünleri şunlardır:

a) Niyet getirmek, b) Tekbir almak, c) Selam vermek .

Şartlan ise, Necasetten taharet, Setr-i avret, İstikbal-i kıble gibi nama­zın şartlandır.--------------------------------------------------------------------------------

[1] Buhari, 1025)Eserin yazarı: Kadı Ebu Şuca Eser: DELİLLİ ŞAFİ İLMİHALİ

  • Yeni Ekle
Yorumlar (2)

  •  - bende şafııyım tılavet
    bende şafııyım tılavet secdesı yaparken ayaktamı tekbır alınır oturuptamı yapılır cvp yazarsanız sevınırım ALLAH razı olsun bayramınız mubarek olsun...
  •  - bende şafiiyim tilavet
    bende şafiiyim tilavet secdesini ayaktamı tekbir alıp yada oturupta tekbir getirilip secdeye varılır ben oturarak tekbir alındığını biliyorum bunu yazarsanız çok sevinirim ALLAH razı olsun bayramınız mubarek olsun...

DELİLLİ ŞAFİ İLMİHALİ