İLA

Koca mutlak surette süresiz veya dört aydan fazla olmak üzere karısıy­la cinsi temasta bulunmayacağına yemin ederse ila etmiş olur. Bu durum­daki kocaya dört aya kadar mühlet tanınır. Sonra cinsi temasta bulunarak keffaret vermek; ya da karısını boşamaktan birini seçecektir. Eğer bunlar­dan hiç birine yanaşmazsa hakim, bir talakla kadının boşanmasına karar verir. [1]İla (Karısına Yaklaşmama Yemini)


Üç mesele vardır ki talaka (boşamaya) benzemektedir.

Bunlar; ila, zihar ve liandır.

İla, karısıyla cinsi münasebette bulunabilecek durumda olan ve boşa­ması sahih olan bir kimsenin karısıyla mutlak olarak veya dört aydan da­ha fazla cinsi ilişkide bulunmayacağına dair yemin etmesidir.

Allah Teala şöyle buyurmaktadır:

"Kadınlarına yaklaşmamaya yemin edenler dört ay beklerler. Eğer (bu müddet içinde) kadınlarına dönerlerse şüphesiz Allah çokça bağışlayan ve esirgeyendir." (Bakara: 2/226)

Hz. Ali (k.v.) şöyle buyurmuştur: "Koca hanımına ila yaparsa (hanımı­na yaklaşmamaya yemin ederse) dört ay geçse dahi talakı düşmez. Ama ya karısına döner ya da boşar. [2]

Îla, eziyyet verdiğinden dolayı haramdır. [3]İlanın Rükünleri


İlanın rükünleri şunlardır:

1- Koca.

2- Zevce.

3- Kendisiyle yemin edilen, kendisi üzerine yemin edilen şey (cinsi münasebet).

4- Müddet.

5- Siga.

Şayet hanımıyla mutlak olarak veya dört ay cinsi münasebette bulun­mamayı boşama, azad etme, adak adama veya Allah´a veya O´nun sıfatla­rından birine yemin etmeye ta´lik edecek olsa, ila´ yapmış olur.

İla´ yapan hür olsun, köle olsun kendisine dört ay mühlet verilir. Bu müddet dolduktan sonra hakim, onu iki şey arasında serbest bırakır: Ya hanımıyla cinsel ilişkide bulunup karı-koca olmaya devam edecek veya onu boşayacaktır. Şayet karısına dönecek olursa, Allah´a veya muteber yeminlerle yemin etmişse, yemin keffaretini vermesi gerekir gerekir.

Şayet ila´yı bir şeye ta´lik etmişse, kendisine ta´lik yaptığı şey ne ise, o vaki´ olur. Boşama üzerine idiyse boşama, azad etme üzere idiyse azad et­me vs. gerekir. Şayet namaz veya herhangi bir şey adamış idiyse, o adadı­ğını yerine getirmesi gerekir.

Eğer hem karısına dönüp onunla cinsi münasebette bulunmaktan ve hem de onu boşamaktan imtina´ ederse, hakim onun namına bir ric´i ta­lakla karısını ondan boşar. [4]

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Kadı Ebu Şuca?, Ğayet?ül-İhtisar ve Şerhi , Ravza Yayınları: 469.

[2] El- Muvatta´-İmam Malik, 2/556.

[3] Kadı Ebu Şuca?, Ğayet?ül-İhtisar ve Şerhi , Ravza Yayınları: 469-470.

[4] Kadı Ebu Şuca?, Ğayet?ül-İhtisar ve Şerhi , Ravza Yayınları: 470.Eserin yazarı: Kadı Ebu Şuca Eser: DELİLLİ ŞAFİ İLMİHALİ

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

DELİLLİ ŞAFİ İLMİHALİ