Vitir Namazı

Vitir namazı farz namazlara bağlı sünnetlerin en müekkedi ve en önemlisidir. Yatsı namazının farzından sonra kılınır. Eh azı biı; en çoğu onbir rek´att ir.

Fazilet bakımından en azı üç rek´attır. En faziletli kılınış şekliiki rek´atta bir selam

vermek ve tek rek´atı en son ayrı bir niyetle kılmaktır.

Vitir namazı üç rek´at kılındığında Fatiha´dan sonra birinci rek´atta "Sebbihisme rabbike´l â´la" suresini, ikinci rek´atta "Kâfirun" suresini ve son rek´atta ´İhlas, Kuleûzu bi rabbilfalak ve Kuleûzu birabbinnas ´ sure­lerini okumak sünnettir. 5 rek´at veya daha çok kılındığında mezkur sure­lerin son üç rek´atta okunması yine sünnettir.

Vitir namazı farzlara bağlı diğer sünnetler gibi cemaatla değil, tek ba­şına kılınır. Ancak Ramazan ayında onaltıncı gecesinden itibaren son ge­cesine kadar son rek´atın rükuûndan itidala kalkınca itidal halinde iken Kunul Duası´nı okumak sünnettir.

Kunut duası namazın sünnetlerinde Eb´ad ´Bölümü´ndedir. Ondan ön­ce şunu okumak da sünnettir:

"Allahumme inna nesîaînuke ve nestağfiruke ve nesîehdike ve nü´minu bike ve netevekkeiu âleyke ve nüshi aleyke´l-hayva küllehü neşkürüke ve la nekfüruke ve nahlau ve netrüku men yefcüruke, Allahumme iyyake na´budu ve leke nusalli ve nescüdu ve ileyke nesâ ve nahfidu nercu rah-metike ve nahşa azabeke. Inne azabeke bil küffari mülhık.

Farz namazlara tabi olmayan nafile namazlar da iki kısımdır:

A) Cemaatle kılınması sünnet olmayanlar.

B) Cemaatle kılınması sünnet olanlar.
Eserin yazarı: Kadı Ebu Şuca Eser: DELİLLİ ŞAFİ İLMİHALİ

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

DELİLLİ ŞAFİ İLMİHALİ