Ölünün Defnedilmesi

Defnedilmesinin delili, Sa´d bin ebi Vakkas (r.a) ölüm hastalığında şunları söylemiştir: "Rasululluh (s.a.v) defnedildiği gibi bana da bir lahd (kabrin kıble duvarının alt kısmında bir oyuk) kazın ve üzerimi kerpiçler­le kapatın." [14]

Toprak sert ise kabri lahd olarak kazmak en efdaldır. Eğer toprak yu­muşak ve gevşek ise, kabir bir miktar kazıldıktan sonra meydana gelen çukurun ortasında, Ölünün rahatça sığabileceği bir kanal şekli kazılması ve ölüyü bu kanala yerleştirdikten sonra kanalın üstü geniş ve uzun taşlar­la kapatılması sünnettir.

Efdal ve uygun olanı bir çukurun bir boy ve bir el uzatımı derinliğinde olması, genişliğinin de takbiren 90-100 cm olmasıdır. Sağ yanı üzerinde ya­tırılıp kıbleye karşı döndürülmesi vaciptir.

Kabrin üzerine bina yapmak haramdır. Ancak. Peygamber, salih, şehid ve âlim kişiler için bina yapılmasına dinimizce cevaz verilmiştir.

İki kişinin bir kabre defnedilmesi, haramdır. Yalnız zaruret olursa; mese­la ölülerin çokluğu veya yerin darlığı olursa gömülebilir.

Ölünün yıkamalarının da tek olması sünnettir. Yani 3 kere, daha da de­vam ediyorsa 5 kere, 7 kere gibi.

İlk yıkamada sidr, yani kir çıkaracak sabun gibi maddeler, son yıkayışta da bir miktar kâfur kullanılır.

Namazın kılınış şekli ise yukarıda anlatıldı.Taziye


Ölümden sonra üç güne kadar ölenin yakınlarına bağsağlığı dilemektir. Taziye vermek sünnettir. Bunun mükafatıyla ilgili olarak peygamberimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

"Herhangi bir müslüman, bir musibetten dolayı müslüman kardeşini ta­ziyede bulunursa, Allahu Taala kıyamet gününde kendisine ikram elbisesini giydirecektir"[15]

Taziyede bulunmakla musibete mübtela olan kişiye sabırlı ve tahammül-lü olmayı tavsiye etmektir.

Taziyenin mendup sözleri şunlardır:

´Allah senin ecrini büyük etsin, sana güzel sabır versin ve merhuma mağfiret eylesin´--------------------------------------------------------------------------------

[1] Buharı, 165; Müslim, 939.

[2] Buhari, 1214, Müslim, 941.

[3] Ebu Davııd, 3l57.

[4] Tirmizi,1032.

[5] İhni Mace, 150.

[6] Buhari, 1278.

[7] buuyn, 235; Müslim, 1876.

[8] Hım,:!, i204, Ebu Davııd.3201

[9] Buharı, 1188; Müslim, 951

[10] Buharı, i 182.

[11] Müslim, 945.

[12] Buharı, 3177.

[13] Buharı, 3177.

[14] Müslim, 966.

[15] lbn Mace, 1601.

Eserin yazarı: Kadı Ebu Şuca Eser: DELİLLİ ŞAFİ İLMİHALİ

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

DELİLLİ ŞAFİ İLMİHALİ