Nafile (Sünnet) Namazların Çeşitleri

Farz namazlar dışında ve terkedilmesi caiz olmakla beraber kılın­ması tercih edilip fazilet ve sevaba sebep olan namazlara nafile na­mazlar denir. Bu çeşil namazlara tatavvu, mendup, sünnet ve müste-hap namazlar da denir.

Nafile namazlar, farz namazlarda meydana gelen eksikliği ve ku­suru gidermek ve terkedilen farz namazlar yerine hesap edilmek üzere meşru kılınmıştır. Kul kendisine düşen görevi kusursuz ve eksiksiz yaptığı takdirde onun farz ve nafile namazları tam olarak Allah ka­tında değerlendirilir. Şayet farzlarında kusur ve eksiklik gibi durum­lar varsa, nafileleriyle onarılarak yerine sayılır.

Zimmetinde farz namaz borcu olup bunu ödemeden ölen kimse­nin kılmış olduğu nafile namazlar varsa, her yetmiş rek´at nafile bir rek´at farz yerine hesap edilerek borcundan düşülür.

Nafile namazların çeşitleri şunlardır:

Nafile namazlar önce kendi aralarında ikiye ayrılır. Bunlar;

A) Farz namazlara tabi olan nafileler. Bunlara revatib de denir.

B) Farz namazlara tabi olmayan nafileler.

Şimdi bunları biraz açıklayalım:

Farz namazlara tabi olan nafileler de müekkede ve gayri müekkede olarak kendi aralarında ikiye ayrılır:

a) Müekkede olan Revatib: Peygamberimiz (s.a.v.)´in genellikle kıl­dığı ve nadiren terkettiği sünnetlerdir.

b) Gayr-i Müekkede olan Revatib: Peygamberimiz (s.a.v.)´in bazan kılıp bazan kılmadığı
Eserin yazarı: Kadı Ebu Şuca Eser: DELİLLİ ŞAFİ İLMİHALİ

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

DELİLLİ ŞAFİ İLMİHALİ