Giyilmesi Haram Olan Elbiseler

Erkeğin ipekden mamul herhangi bir giysiyi giymesi, altın takması ha­ramdır. Kadınlara ise helaldir. Altının azı veya çoğu haramda aynıdır. Bir kısmı ipek, bir kısmı pamuk veya keten elbise giyilmesi, ipeğin pamuk

veya ketenden fazla olmaması durumunda caizdir.

Delili şu hadis-i serilir:" ipekli elbise giymeyiniz. Altın ve gümüş kap­lardan içmeyiniz. Bunların tabaklarından yemek yemeyiniz. Çünkü bun­lar, dünyada kâfirlerin, ahi rene de müsl umanlarındır." [1]

Başka bir hadis-i şerifte peygamberimiz /´İpek ve altından hazırlan­mış elbiseler ümmetimin erkeklerine haram, kadınlara ise hela! kılınmış­tır." [2] buyurmuştur.

Altın yüzüğün erkeklere haram olduğunu Ebu Hureyre şöyle rivayet eder: "Hz. peygamber erkekler için altın yüzükten nehyetmiştir." [3]

İslam dini kadınlar için normal bir şekilde süslenmeyi mubah görmüş­tür. Onların altın ve ipeği kullanmalarını caiz görmüştür. Erkekler için ise altın ve ipeğin kullanılmasını haram etmiştir. Bu hususta bazı önemli hik­metler vardır. Bunlar: Yüce Allah´ın yaradılışı itibarıyla biyolojik ve kuv­vet yönünden daha güçlü kıldığı erkeğe yakıştırmaz. Normal akl-ı selim sahibi kimseler de erkeğe bunları uygun görmez. Altının erkekler için kullanılmasının haram oluşu İslam´ın genel olarak israfa karşı açtığı sa­vaşa ait programın bir parçasıdır. İsraf, milletleri helaka götürüp sosyal prensiplerin bozulmasına yol açar. Ayrıca hükmün bir ekonomik yönü da­ha vardır. Bu da altın, dünya piyasasının en önemli yatırım maddesidir. Bunun için dinimiz altını erkekler için süs aracı ve mutfak eşyası olarak kullanılmasını uygun görmez.--------------------------------------------------------------------------------

[1] Buharı. SİK

[2] Muslini, 2067

[3] Tunun. 1720 <*) Bulum, 5*26, Müslim, 2089Eserin yazarı: Kadı Ebu Şuca Eser: DELİLLİ ŞAFİ İLMİHALİ

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

DELİLLİ ŞAFİ İLMİHALİ