Yara Üzerine Meshetmek

Abdestli iken yarası üstüne sargı saran yara sahibi sargının üstünü mesheder. Abdesti tamamlandıktan sonra teyemmüm eder ve namazını kılar, daha sonra namazını kaza da etmez.

Bir teyemmüm ile ancak bir farz namaz kılınır. Kılacağı her farz için ayrı ayrı teyemmüm etmek lazımdır. Yalnız .sünnet namaz için bir sınırla­ma yoktur. Bir teyemmümle istediği kadar sünnet namaz kılabilir.

Yara üzerine meshin meşruluğu için Cabir bin Abdullah şöyle demiş­tir. "Bir sefere çıktık. Bizden bir adama taş değdi ve başını yardı. Sonra bu zat ihtilam oldu. Arkadaşlarına, Benim teyemmüm etmeme ruhsat bu­luyor musunuz? diye sordu. Dediler ki:

-Sen suyu kullanabilirsin. Sana (teyemmüm için) ruhsat bulmuyoruz.

Adam yıkandı, daha sonra öldü. Peygamber (s.a.v.)´in huzuruna geldi ğimizde bu hadiseyi (kendisine) haber verdik. Bunun üzerine Allah Re­sulü (s.a.v.): "(Fetvayı verenler) onu öldürdüler. Allah´da onları öldür­sün. Bilmediklerini somalardı ya! Cehaletin ilacı ancak sormaktır. Onun teyemmüm etmesi yarasını da yıkaması (meshetmesi) ona yeterdi." [5] diye buyurdu.

Her farz için ayrı teyemmüm gerektiğini İbni Ömer şöyle bildirir:"Her bir farz için teyemmüm gerekir, velevki abdest bozulmamışsa da." [6]

Yara sahibi yara veya kırık yerini sarmışsa bu durumda üç şeye dikkat etmesi gerekir. Bunlar,

1- Yara veya kırık yerinin üstünü meshetmelidir.

2- Yaralanan veya kırılan uzvun sağlam kısmını yıkaması gerekir.

3- Abdest alırken yaralanan veya kırılan uzvun sırası geldiğinde abdest yerine teyemmüm etmesi gerekir.--------------------------------------------------------------------------------

[1] Muide \ıııcm, 6

[2] Buharı, 34!; Müslim, 682

[3] Buharı, 328

[4] İmanı Ahıned, 2/222

[5] Ebu Davud 336.

[6] Be\hah 11221.


Eserin yazarı: Kadı Ebu Şuca Eser: DELİLLİ ŞAFİ İLMİHALİ

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

DELİLLİ ŞAFİ İLMİHALİ