İlmin degeri

Din kardeşlerim !

Cenab-ı Hak, gökyüzünü ay, güneş ve yıldızlarla aydınlatmıştır.' Yeryüzünü de enbiyâ, evliya ve ilim adamları ile tenvir etmiştir.
. insanoğlu; peygamberlerin tebliğe, velilerin işaretlerine, ilim adamlarının irşadlarına kulak vermiş ise muhakkak saadete ermiştir. Fakat bu yüce rehberlerin peşini bırakıp ilim yolunu terk etmişse fikrinin ufuklarını dalâlet bulutları kaplamıştır.
Kur'ân-ı Kerim'in bizlere ilk emri,Rabbinin adiyle oku olmuş­
tur. Okumak, Rabbinin adını yâd ederek, Bismillah diyerek okumak!

Rabbimizin adını anmış fakat okumamışsak, eksik iş yaptığımız için
gerilemişizdir. Okumuş fakat Allah'ın adı ile okumamışsak ilmin hay­
rını ve bereketini bulamamışdır. Her ikisini bıraktığımız zaman
Kur'ân-ı Kerim'i kemâliyle anlamış ve ef'alimizle tefsir etmişiz de­mektir.
. .
Dinimizin yayılması ile parlayan ve gelişen islâm medeniyeti, ilk Müslümanların bu emir ve tavsiyelere tam olarak riayet etmelerinden-dir.

Bir tarafta vücudunu ilim okutmaya vakfetmiş, geceyi gündüze katarak çalışmış ulemâ; diğer tarafta malını hayra sarf etmeye alış­mış zenginler; öbür yanda ilmin hâmiliğini yapan ümerâ; gayret, ser­vet ve kuvvet; dinin emrinde ve ilmin hizmetinde birleşince ilerleme ve inkişaf, zirveye ulaşmıştır.
Ne zaman ki ulemâ, menfaati ihlâsa; ümerâ, bedenî zevkleri dinî şevklere; zenginler de Kârûnî bir iştihâ ile para yığıp Şeddadî bina­lar kurmaya heveslendiler ilim, kahkarî bir gidişe mahkûm oldu. İşin garip tarafı, bu üç zümre kendine düşen vazifeyi ihmâl ettiği halde, kabahati hep diğerinde aramakla meşgul olmuş ve - kendini suçsuz görmeye devam etmiştir.

Ümerâ; ulemâya; ilim adamları da servet sahibine kusuru yükle­meye kalkışmış, parasını ilmin inkişafına harcamayan zenginler de her ikisini suçlayıp işin içinden çıkmakta selâmet aramışlardır. Bu ihmalin sonunda ilim, doğmadan boğulan talihsiz yavru gibi, cansız ve hareketsiz kalmıştır.
Vecd olmadan Necdi bulmak mümkin inidir? Ihlâsh çalışma, âli­mi himaye ve sahavet olmadan da ilim olmaz, ihtisas yapılamaz.

Cehalet bir milletin yüz karası ve en büyük düşmanıdır. Onu im­ha etmeden diğer düşmanlara karşı zafer mümkin değildir


Eserin yazarı: Mehmed Emre Eser: Yeni Hutbe Kitabi

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Yeni Hutbe Kitabi