Haram ve yasak olan seyler

Muhterem Müslümanlar!

Rabbimiz dinimize, bedenimize ve edebimize zarar verecek işler­den bizi nehyetmiştir. Yasak olan işlerde dünyamız ve âhiretimiz için birtakım zararlar bulunmaktadır. Bunlar; açıklanmış olsun veya olmasın, bizim aklımız kavrasın veya anlamamış olsun bir fark yok­tur.

Haram kılınan bu şeyler, çirkin ve zararlı olduğundan dolayı di­nimizce yasaklanmıştır. Bu yasaklara İslâmiyet günah adını vermiş bulunmaktadır.

Günah, Allah'a isyan olması bakımından, büyük bir suçtur. Fa­kat günahlar, kendi aralarında küçük ve büyük olmak üzere bir tas­nife tâbi tutulmuştur.
Hutbemizin başında okuduğum âyet-i kerimede şöyle buyrul-rnaktadır:

«Eğer yasak edildiğiniz büyük (günah) lardan kaçınırsanız sizin (Öbür) kabahatlerinizi örteriz ve sizi şerefli bir mevkie (getirip) so­karız» (1).

Büyük günahları şöyle sıralayabiliriz:

Allah'a şirk koşmak:
Şirk; iki cihan felâketine sebep olan, insanı idâm-ı ebedîye sürük-liyen bir suçtur. Allah'ı inkâr eden veya herhangi bir şeyi ona eş tu­tan kimse, ilâhî hapishanenin müebbed mahkûmudur.

Namuslu bir kadına zina iftirasında bulunmak:
Bu suç, hakikaten diğerlerine kıyasla büyük bir fenalıktır. Bu, yuvalar yıkan, yavruların alınlarına kara leke düşüren bir suçtur. Bu iftirayı yapana, Allah mutlaka azab eder.
Mü'min bir şahsı Öldürmek:

Allahü Teâlâ, haksız olarak adam öldürmeyi haram kılmıştır. He­le bir kimseyi mü'min olduğu için öldürmek, insanı küfre ve cehen­nemin feci azabına sürükler.

Harp meydanından firar etmek:
Memlekete düşman saldırdığı zaman; dinini, ırz ve namusunu korumakla vazifeli bir mü'minin harp sahasından kaçması; dinimizin
ve mukaddesatımızın ayaklar altında çiğnenmesine, milletimizin na­mus ve haysiyetinin tecavüze uğramasına yol açar.Yetim malı yemek:


Babasız ve anasız kalmış, kendini ve malını korumaktan âciz bir yavrunun malını haksız olarak yemek, büyük günahlardan biridir.

Mekke-i Mükerreme'nin harem hudutları içinde ve bilhassa Beyt-i Şerifin huzurunda günah işlemek, büyük bir suçtur. Mü'min, kıble-gâhı bulunan Kabe'nin huzurunda, vecd ile ibadet etmelidir. Orada isyana cür'et, cidden büyük bir suçtur.
Allah'ın rahmetinden ümid kesmek:

Bunu ancak imanını kaybedenler yapabilir. Bir mü'min, hiçbir zaman Allah'ın rahmetinden ümit kesemez.
Faiz yemek, yalan yere yemin etmek, domuz eti yemek, içki iç­mek, kumar oynamak, zina etmek önde gelen 'büyük günahlardandır.

Muhterem Müslümanlar!

Sayılan bu günahlardan başka, işlenmesi haram veya mekruh olan birtakım işler daha vardır. Her Müslüman bunlardan da uzak durmak mecburiyetindedir. Zira Allah'ın rızasını kazanmak için onun hoşlanmadığı şeylerden kaçmak icap eder. Bunlar bazı kısımlara ay­rılır. Şöyle ki:

Yenilip İçilmesi memnu olan şeyler:

Ehlî merkep, katır ve at eti; midye, istiridye ve salyangoz yemek, içki içilen sofrada oturmak, altın ve gümüş kaptan yeyip içmek dini­mizce yasaklanmıştır.
Giyilip kuşanılması yasak olan şeyler:

Erkeklerin ipek elbise giymesi, altın yüzük takınması; çocuklara nazar boncuğu takılması ve bundan fayda umulması büyük bir ha­tadır.

Alışverişte yasaklanmış olan şeyler:
Vurgunculuk ve ihtikâr yapmak; hayvanı, hayvan karşılığında veresiye olarak satmak, para ile kan satmak, domuz ve şarap gibi haram maddelerden kazanç temin etmek, mescitte alışveriş yapmak,

Oturup kalkmak bakımından hoş görülmeyen işler:
Kabirlerin üzerine, gölge ile güneş arasına, müsaadelerini alma­dan iki kişinin arasına oturmak, yatsıdan evvel yatıp uyumak ve yat­sı namazından sonra faydasız lâflar konuşmak, mekruhtur.

İki kişinin, yanlarında üçüncü bir kimse varken, gizli olarak ve­ya o şahsın anlamadığı yabancı bir dil ile konuşmaları doğru değildir.

^Kıbleye karşı büyük veya küçük abdeste oturmak,

akar veya dur­gun sulara, meyvesinden veya gölgesinden halkın faydalandığı ağaç altlarına, hayvanların otladıkları mer'alara, karınca yuvalarına hela­ya oturmak; ayakta iken veya rüzgâra karşı abdest bozmak yasak­lanmıştır.
Vücudumuzla ilgili olan mekruhlar:

Peştemalsız olarak hamama girmek, göbekten diz kapağına ka­dar olan kısmı örtmeden denize veya havuza girmek; vücuda barut ile dövme yapmak ve yaptırmak, peruk takmak, ak saçları siyaha boyamak, saç ve sakalındaki beyaz kılları yolmak yasaklanmıştır. Kadınların çok dar ve altını gösterecek kadar ince elbise giymeleri halâl değildir.

tbadet hususunda yapılması mekruh olan şeyler:

Mezara, resme, ateşe ve insana karşı namaz kılmak; güneşin doğması, batması ve zeval vaktinde namaz kılmak; yalnız cuma gü­nü, Nevruz ve Mehricân günlerinde, o günlere, hürmeten, oruç tut­mak; iftar etmeden iki günün orucunu birbirine ulamak, senenin her gününde oruç tutmak dinimizce mekruh sayılmıştır.
Dille yapılması yasaklanmış şeyler:

Gıybet etmek, sövüp saymak, iftira etmek ve insanların arasını bozmak için söz taşımak, ölmüş kimsenin iyiliklerini dile getirerek bağıra çağıra ağlamak, insanlarla istihza etmek, kötü lâkap takmak yasaktır.Elle yapılması yasak olan şeyler:

Herhangi bir canlıya ateşle işkence yapmak, canlı bir hayvanı, hedef olarak dikip ona atış yapmak, harp zamanında düşmanların kadın ve çocuklarını öldürmek, zararı olmadıkça bir canlıyı ve an.

Din kardeşlerim!

insanın hakkıyle Müslüman olabilmesi için kendini günahlardan ve hatalardan koruması gerekir.

Her işlenen günah, insanın kalbini karartır. Her kerahet de Ce-nâb-ı Hakk'ın rızasından uzaklaştırır


Eserin yazarı: Mehmed Emre Eser: Yeni Hutbe Kitabi

 • Yeni Ekle
Yorumlar (28)

 • misafir  - YALANCIYIM
  ben çok hata yaptım yalan söyledim devam ettim hatalara. ama şimi çok pişmanım. yalan yere çok büyük yemin ettim sırf sevdiğim insanı kaybetmemek için allahın huzurunda yemin ettim. ama içimde öyle bir acı var ki ne yapacağımı bilmiyorum psikolojim çok bozuldu. ne olur yardımcı olun ne yapmam gerekir. bunu bilmemesi gerekir ama bir daha böyle hata yapmayacağım.
 • misafir  - bu zamanda millet çıldırmış
  bu zamanda millet çıldırmış gibi her baktıgımız yerde küfür özlellikle kurban bayramlarındaki işkenceler insanıyiyip btiriyo dur dememnin zamanı gelmedimi artık...
 • misafir  - Allah her zaman affedendir
  Allah her zaman affedendir Allahına yönel bence ondan başka kimseye yalvarma
 • celil  - slm
  arkadaşlar nefsimize hakim olmak istiyorsak namaz namaz namaz
  ALLAH ŞİMDİDEN KABUL ETSİN
  Sual: Namazın dinimizdeki yeri nedir?
  CEVAP
  Namazın önemi çok büyüktür. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (Namazın dindeki yeri, başın vücuttaki yeri gibidir.) [Taberani]

  (Namaz, Allahü teâlânın hoşnut olduğu bütün amellerin en faziletlisidir. Rızkın bereketi, duanın kabulüdür. Kabirde ışıktır. Sıratı yıldırım gibi geçiricidir. Cennette başa taçtır. İmanın başı, gözün nuru ve Cehennemden kurtarıcıdır.) [Miftah-ul-Cennet]

  (İman, namaz demektir. Namazı itina ile, vaktine, sünnetine ve diğer şartlarına riayet ederek kılan, mümindir.) [İbni Neccar]

  (Cennetin anahtarı namazdır.) [Darimi]

  (En faziletli amel, vaktinde kılınan namazdır.) [Ebu Davud]

  (Kalk namaz kıl, namaz elbette şifadır.) [İ. Ahmed, İ.Mace]

  (Namazın farz olduğuna inanıp, eksiksiz kılan, Cennete gider.) [Hakim]

  (Ümmetimin fesadı zamanında sünnetime yapışan, [yani Ehl-i sünnet olan] ve beş vakit namazı cemaatle kılanın amel defterine her gün yüz şehid sevabı yazılır.) [İ. Nâsiruddin]

  (Her Peygamberin ümmetine son nefeste vasiyeti namazdır.) [Gunye]

  Namaz kılmak böyle büyük bir ibadet olduğu için terk edilmesi de çok büyük günahtır. Hanbeli’de namazı terk eden küfre düştüğü için, Şafii ve Maliki’de büyük günah işlediği için ceza olarak katli gerektiği fıkıh kitaplarında yazılıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (Namaz dinin direğidir, terk eden dinini yıkmış olur.) [Beyheki]

  (Namaz kılmayan, kıyamette, Allahü teâlâyı kızgın olarak bulur.) [Bezzar]

  (Namazı kasten bırakanın ibadetleri kabul olmaz ve namaza başlayana kadar Allahü teâlânın himayesinden uzak kalır.) [Ebu Nuaym]

  (Namaz kılmayanın Müslümanlığı, abdest almayanın namazı yoktur.) [Bezzar]

  (Kasten [mazeretsiz] namaz kılmayanın diğer amellerini Allahü teâlâ kabul etmez. Tevbe edinceye kadar da Allah’ın himayesinden uzak olur.) [İsfehani]

  (İman ile küfür arasındaki fark, namazı kılıp kılmamaktır.) [Tirmizi]

  (Beş vakit namazı kasten, mazeretsiz terk eden, Allah’ın hıfz ve emanından mahrum olur.) [İbni Mace]

  (Namaz kılmayanın dini yoktur.) [İbni Nasr]

  (Bizimle kâfir arasındaki fark namazdır. Namazı terk eden kâfir olur.) [Nesai]

  Yukarıdaki hadis-i şerifleri, Ehl-i sünnet âlimleri şöyle açıklamışlardır:
  Dinimizde en büyük günahı işleyen kâfir olmaz. Bunun için namaz kılmayana kâfir denmez. Fakat namaz, çok önemli bir ibadet olduğu için, namaz kılmayanın imanla ölmesi çok zayıf bir ihtimaldir. Namaz kılmayanın kalbi kararır, diğer günahları işlemekten çekinmez. Bazı âlimler, namaz kılmayanın kâfir olacağını bildirmişlerdir. Bu bakımdan her ne şart altında olursa olsun muhakkak namazı kılmalı!

  İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:
  (Namaz kılmak ve diğer ibadetleri yapmak ancak müminlere kolay gelir. Kur'an-ı kerimde, (İman ve ibadet etmek, müşriklere güç gelir) ve (Namaz kılmak müminlere kolay gelir) buyurulmaktadır. Namaz kılmamak, iman zayıflığından ileri gelir. İmanın kuvvetli olmasının alameti, dinimizin emirlerine severek kolaylıkla uymaktır.) [C.1. m. 191, 289]

  Namaz kılmamanın ne kadar büyük günah olduğunu bilen, ayakta duramayacak kadar hasta olsa bile, mutlaka namaz kılar. Ateşin yaktığını bilen kimse, kendini nasıl ateşe atar? Cehennemden kaçan, Cenneti isteyen namaz kılmaz mı? Hadis-i şerifte, (Cenneti isteyip de, Allah’ın yasakladıklarından kaçınmayan, isteğinde yalancıdır) ve (Cenneti isteyen, hayırlı işlere koşar, Cehennemden korkan, haramlardan kaçar) buyuruluyor. (Beyheki)

  Tadil-i erkana riayet etmek vaciptir. Namazın vaciplerinden biri bilerek terk edilirse, o namazı tekrar kılmak vacip olur. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:
  (Hırsızların en büyüğü, namazından çalandır. Yani namazın erkanına riayet etmez, rüku ve secdelerini hakkiyle yerine getirmez.) [Vesilet-ün Necat]

  (Herkesin namazında, kalbin hazır olduğu kısımlar yazılır. Kalbin hazır olmadığı namaza, Allahü teâlâ nazar etmez.) [Vesilet-ün Necat]

  Cemaatle namaz kılmak erkeklere Sünnet-i hüdadır. Yani dinimizin şiarı, alameti olan sünnettir. Özürsüz terk etmek asla caiz değildir. Bilhassa yatsı ve sabah namazını cemaatle kılmak çok önemlidir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (Yatsı namazını cemaatle kılan, gecenin yarısını, sabahı da cemaatle kılan, gecenin tamamını ibadetle geçirmiş sayılır.) [Müslim]

  (Münafıklara en ağır gelen namaz, yatsı ile sabah namazını cemaatle kılmaktır. Bunlardaki ecri bilen, sürünerek de olsa, cemaate gelir.) [Buhari]


  Namazla alay edilmez
  Sual: Bir hoca, “Müslümanlık, sadece yatıp kalkmak değildir, namazdan başka yapılacak çok iş vardır” dedi. Namaz için yatıp kalkmak tabiri uygun mudur?
  CEVAP
  Uygun değildir. Kelam, mantık ve matematiğe dair eserleri de olan büyük âlim Sarı Lütfi denilen Tokatlı Molla Lütfi, bir dersinde, insanların doğru namaz kılmadıklarını bildirmek için, (Bizim kıldığımız namaz, yatıp kalkmaktan başka şey değildir) demiş. Onu çekemeyen muhalifleri, (Namaz için yatıp kalkma tabirini kullandı) diyerek şikayet etmişler, yatıp kalkmak tabiri namazı önemsiz görmek kabul edildiği için Hatibzade Muhyiddin efendinin verdiği fetvaya istinaden mahkeme neticesinde Sultanahmet meydanında idam olunmuştur. (1495)

  Yavuz Sultan Selim Han, Ahmed ibni Kemal paşaya "Tokatlı Molla Lütfi hocanız imiş. İlmi, irfanı yüksek, değerli, dört başı mamur bir ilim adamı iken idamına sebep ne oldu?" diye sordu. Kemal Paşazâde, "Hocam haset belasına uğradı. Tam bir âlim, kâmil, salih, dindar bir kişi iken, düşmanları haset ettiler, namaza önem vermiyor diyerek katline sebep oldular" dedi.

  Şakadan da olsa, başka bir niyetle de olsa, namaza yatıp kalkmak dememelidir. Namazı doğru kılanın her işi düzgün olur. Kur'an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
  (Namaz, münker ve fahşadan [edepsizlikten, akla ve dine uymayan her türlü kötülükten, her türlü günahtan] alıkoyar. Çünkü zikrullah [Namaz kılmak] elbette en büyüktür ibadettir.) [Ankebut 45 Beydavi]

  Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (Allahü teâlâ buyuruyor ki, "Söz veriyorum ki, namazlarını vaktinde, doğru olarak kılana azap etmem, onu sorgu-suale çekmeden Cennete koyarım") [Hakim]

  (Namazı doğru kılanın, ağaçtan yaprakların döküldüğü gibi günahları dökülür.) [İ.Ahmed]

  Doğru kılınan namaz, bütün kötülüklerden uzaklaştırır. Yani insan namazı doğru kılarsa, dine tam uymuş olur. Dine tam uyan da, hiç bir kötülüğü işlemez, ayrıca dinimizin emrettiği iyi işleri yapmaya çalışır. Namaz gibi çok önemli bir ibadet için yatıp kalkmak tabiri kullanılmamalıdır!  Her kötülüğün tek ilacı
  Sual: Büyük günahlardan kurtulmanın çaresi nedir?
  CEVAP
  Her türlü günahın tek ilacı vardır. Bu ilaç Kur'an-ı kerimde açıkça bildiriliyor. Bu ilacı kullanan her Müslüman, alışkanlık haline gelen büyük günahlardan mutlaka kurtulur. Ankebut suresi 45. âyet-i kerimesinde (Namaz, münker ve fahşadan [edepsizlikten, akla ve dine uymayan, esrar, içki, zina, livata gibi her türlü kötülükten] alıkoyar) buyuruldu.

  Bir genç namaz kılar ve her türlü kötülüğü de yapardı. Bu gencin durumunu Resulullaha bildirdiler. Peygamber efendimiz, (Bir gün gelir namaz, onu diğer günahları işlemekten alıkoyar) buyurdu. (Haram işliyorsa, namaz kılmasın) demedi, (Namaza devam etsin) buyurdu. Aradan çok zaman geçmedi. O genç günahlarına tevbe etti, iyi hâl sahibi oldu. Bu bakımdan mutlaka namaz kılmalıdır! Namaz kılmanın fazileti çok büyüktür. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

  (Namaz, Allahü teâlânın hoşnut olduğu amellerin en faziletlisidir. İmanın başı ve Cehennemden kurtarıcıdır.) [Miftah-ul-Cenne]

  (Allahü teâlâ beş vakit namazı farz kıldı. Eksiksiz eda edeni Cennete koyacağına söz verdi. Namaz kılmayana verilmiş bir sözü yoktur, böyle kimseye dilerse azap eder, dilerse Cennete koyar.) [Ebu Davud]

  (Müslüman, namaz kılarken günahları başı üzerine konur. Her secde ettiğinde başından dökülür. Namazı bitirince hiçbir günahı kalmaz.) [Taberani]

  (Her namaz vakti gelince, melekler, "Ey insanlar, günahlarınız sebebiyle hasıl olan ateşi namaz kılarak söndürün!" derler.) [Taberani]

  Bir kimse, (İman eder, namaz kılar, zekat verir, oruç tutar ve diğer ibadetleri yaparsam, kimlerden olurum?) diye sual edince, Peygamber efendimiz, (Sıddık ve şehidlerden olursun) buyurdu. (Bezzar)


  Namaz doğru kılınmazsa
  Sual: Bir arkadaş namaz kıldığı halde içki ve diğer kötülükleri bırakmıyor. Bu nasıl oluyor?
  CEVAP
  Doğru kılınan namaz her türlü kötülükten alıkoyar. (Ankebut 45)
  Kötülükten alıkoymayan namaz doğru kılınmıyor demektir. Hadis-i şerifte buyuruluyor ki:
  (Bir kişinin namazı, kendini fahşa ve münkerden [her türlü kötülükten] alıkoyamıyorsa, Allah’tan uzaklığı artar.) [Taberani]

  O halde yapılacak iş, namazı doğru kılmaya çalışmaktır. Namazı doğru kılabilmek için önce itikadın düzgün olması şarttır. Daha sonra diğer şartlar gelir. Guslün ve abdestin doğru olması lazımdır. Bu şartlara riayet eden, mutlaka her türlü kötülüğü bırakır.

  Kötülerle gezmek bile çok zararlıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (Kötü arkadaş, demirci körüğü gibidir. Üflenince, ateş kıvılcımları seni yakmazsa da, kokusu seni rahatsız eder.) [Buhari]

  (İyi arkadaş, güzel koku satan gibidir. Sana koku sürmese de, yanında bulunduğun müddetçe güzel kokusundan faydalanırsın.) [Müslim]


  Namaz kılmadan dindar olmak
  Sual: Namaz kılmadan da, dindar olmak mümkün değil midir?
  CEVAP
  Sermayesi olmadan kâr etmek, nasıl mümkün değilse, namaz kılmadan da dindar olmak mümkün değildir. Çünkü namaz, dinin direğidir. Namaz kılan, dinini doğrultmuş olur. Namaz kılmayanın, dini yıkılır. Namazları, müstehab zamanlarında ve şartlarına ve edeplerine uygun olarak, mümkünse cemaat ile kılmalı. Muhammed Masum hazretleri, (Bunlardan biri yapılmazsa, yas tutulsa yeridir) buyuruyor. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:
  (Bir mümin, namaz kılmaya başlayınca, Cennet kapıları açılır. Rabbi ile arasındaki perdeler kalkar. Bu hâl, namaz bitinceye kadar devam eder.) [Taberani]
 • sevgi  - din
  inşallah dünyadaki herkes müslüman olur allah onlara doğru yolu gösterir Allah tüm mülümanları kabir azabından korusun onların günahlarını affetsin inşallah AMİN.
 • misafir  - Günah...
  selam ben 28 yasinda bir gayim..bunun gunah oldugunu biliyorum ve Allah'a olan inancim sayesinde biriyle tam manasiyla beraber olmadim ve benim zoruma giden sey bu duyguyla benim bu hayatta imtihan edildigim..kendimi bildim bileli bu hissi cocuk yaslarimda dahi hissettim ve elimde olmadan tamamen benim idismda gelsen bir olaya mudahale de edemiyorum...simdi birisine platonik asigim ve ole bole deil gercek bir sevgi hissediyorum..oylesine aci cekiyorumki tarifi imkansiz..ne yapmam gerektigini bilmiyorum bile :(
 • misafir  - saat yaklaşıyor
  Paylaştığın bilgiler için teşekkür ederim allah razı olsun senden bizleri bilgilendirdiğin için. şphesiz günah işleriz önemli olan yaptıklarımızın farkına varıp bir daha yapmamak üzere af dilemek Allaha sığınmak ondan af dilemek o şüphesiz kullarını affeder.unutmayalım ki saat yaklaşıyor allah yolundan dönmeyelim kardeşlerim iman edelim..Allah herkese mümin kul olmayı nasip eylesin inş...
 • misafir  - yok
  mal mısınız olum lann böle yorummu olur elif
 • misafir  - allah günahlarımızı affetsin
  din kardeşlerim allah günahlarımızı affetsin cümle alemin amin
 • misafir  - inşallah allah hepimizin
  inşallah allah hepimizin günahlarını bütün müslümanları affetsin amin

Yeni Hutbe Kitabi