Kitaplar | Yazarlar | İlmihal | Sohbetler | Hutbeler

NAMAZI BOZMAYI MEŞRU KILAN HALLERDE FIKHÎ ÖLÇÜLER

Başlanmış bulunan bir namazı bozmak haramdır. İlâhî huzura gösterilmesi gereken saygının icâbı budur. Asi olan hareket tarzı böyle olmakla beraber, ârızî bazı haller ve zaruretler sebebiyle namazı kesip sıkıntılı hâli gidermeye yönelmek ekseriyetle mubâh, bazan da vacip olur. Bu hususları ehemmiyet derecesine göre izaha çalışacağız.
A) Namazı bozmayı vacip kılan haller:
1- Saldırıya uğrayıp da imdat dileyen kimsenin yardımına koşmak için:
Bu tecavüzü olabilen fil gibi yırtıcı bir hayvanın saldırısı da olabilir. O şahsa gelecek zarar yönünden arada büyük bir
fark yoktur. Çünkü her iki hâl, o kimsenin hayatını tehlikeye sokabilecek mâhiyettedir. Bu endişe sebebiyle feryat edip halkı yardıma çağırmaktadır. Namaz kılan kimse kendisinden başka bir yardımcı bulunmadığını bildiği takdirde, namazını bozar ve o şahsın imdadına koşar. Yapılacak bu yardım namaz kılan kimse için vaciptir. Kıldığı namaz farz olsun veya başka bir namaz olsun hüküm aynıdır^11
2- Davara kurt gelmesi hâlinde:
Böyle bir durumda namazı bozup onun sürüye saldırısını önlemek için namazı bozmak vacip olur^.
3- Gözleri görmeyen bir kimseyi vahim bir akıbetten korumak için:
Gözleri âmâ bulunan bir kimsenin yürüdüğü istikamette ağzı açık bir kuyunun bulunması ve görme özürlüsü bulunan şahsın o tarafa yaklaştığının görülmesi hâlinde namazı bozup onu kurtarmak icâp eder.
4- Doğumla ilgilenecek ebe için:
Doğumla bizzat vazifeli bulunan bir ebe, doğumuna müdâhale edeceği çocuğun veya annesinin tehlikeye düşeceğinde zann-ı galibi bulunursa, namazda ise bozması; değil ise kazaya bırakması vacip olur.
B) Namazı bozmayı câiz kalın hâller:
a) Dirhem (3,2 gram) kıymetindeki bir şeyin çalınma korkusu bulunduğunda.
Bu kıymetteki bir şey, velevki başkasına ait olsun. Çünkü o, maldır ve millî serveîtir(3).
b) Yolcu haramilerden korktuğu zaman:
Böyle endişeli bir hâlin bulunması vaktinde yolcu olan şahsın namazını vaktinden sonraya bırakması câiz görülmektedir^4'.
c) Canavar saldırısından veya sel baskınından korkan kimse:
Böyle bir hâlden endişeli bulunan kimse, namazını vaktinden sonraya bırakabilir.
C) Namazı bozmak câiz olmayan haller:
Kişinin kıldığı namaz nâfile ise ve kendisine seslenen de anne veya babasından başka bir şahıs olup normal bir hitapla çağırmış bulunuyorsa namazı bozması câiz olmaz. Şâyet ebeveyninden biri, onun namazda olduğunu görüyor ve normal bir tarzda çağırıyorsa namazı bozmamakta bir beis yoktur.

(1) İbni Âbidin c. 1 s. 666
(2) Nimet'ül-İsiâm (Kitâbüs-salât) s. 347
(3) Nûrul-idâh s. 69
(4) Merakı I—felâh s. 107
(5) Nimetül-İslâm (Kitâbüs-salât) s. 348


Eserin yazarı: Mehmed Emre Eser: Müslümanca yasama sanati 3

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Müslümanca yasama sanati 3

MollaCami.Com