Kitaplar | Yazarlar | İlmihal | Sohbetler | Hutbeler

SÜNNETİ CAMİDE KILACAK KİMSENİN DİKKAT EDECEĞİ ÖLÇÜLER

Camiler ve mescidler, farz namazların cemâatle kılnması için inşa edilmiş bulunmaktadır. Bu sebeple sünnetlerin evde kılınması daha uygundur. Sünneti camide eda etmek dileği ile gelen bir kimse, onu edaya müsait bir zaman varsa sünneti kılar. Aksi halde, değişik ihtimalleri dikkate alarak şöyle hareket eder:
a) Müezzin kamete başlamış ise camiin içinde veya son cemâat mahallinde sünneti edâ eder.
b) Müezzin kamet hazırlığında ise, bu kimsenin sünnete başlaması mekruhtur. Bu kerahetin sebebi, "cemâate muhâlefet ediyor"
şeklinde bir telâkkînin doğması ihtimalidir. Bu gibi bir ithama sebep olabilecek davranıştan sakınmak lâzımdır.
c) Camiye giren kimse imamı farza başlamış olarak bulursa, farzdan hiçbir şeyi kaçırmayacağından tamamen emin bulunsa bile, hemen imama uyar ve camiin içinde sünnet kılmakla meşgul olmaz. Camiin dışında iken imamın farza başladığını anlarsa, rek'ati kaçırma korkusu varsa yine imama uyar. Böyle bir endişe bulunmaması hâlinde, önce sünneti kılıp sonra imama iktidâ eder(1).

Bu şekilde hareket etmekle hem sünneti edâ, hem de imama iktidâ faziletini birleştirmiş olur.

Bu hususta sabah namazının sünneti için istisnai bir hüküm vardır. Şöyle ki: Sünneti evde kılmadan camiye giren bir kimse imamı farza durmuş bir hâlde bulsa, farza tehiyyatta bile yetişeceğinden ümitli ise, saflardan uzak bir mahalde sünneti edâ eder, daha sonra imama uyar. Sabah namazının sünneti, namazların evvelinde veya sonunda bulunan sünnetlerin en kuvvetlisi ve vacip derecesinde bulunan bir "sünnet-i müekkede"dir. Şâyet sünnet kılmakla meşgul olurken imama yetişebileceğinden emin değilse, hemen imama uyar. Çünkü cemâatle namaz kılmanın sevabı, sabah namazının sünnetinin sevabından daha faziletlidir.(1) Nimetül-İsiâm (kitâbüssalât) s. 477
(2) "Cemâatle kılınan namaz, münferiden kılınan namazdan yirmiyecii derece
üstün olur" mealindeki hadis-i şerif bu görüşün delili olmaktadır.


Eserin yazarı: Mehmed Emre Eser: Müslümanca yasama sanati 3

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Müslümanca yasama sanati 3

MollaCami.Com