Kitaplar | Yazarlar | İlmihal | Sohbetler | Hutbeler

ÖNSÖZ

Âlemlerin Rabbi olan Allah Teâlâ'ya sonsuz hamd-ü senâlar; Resûl-i muhteremi Hz. Muhammede, âline ve ashabına salât-ü selâmlar olsun.
Bu vecibeyi ifâdan sonra belirtmek isteriz ki, "Müslümanca Yaşa-ma Sanatı" ismiyle iki kitap neşredilmiş ve din kardeşlerimzin istifade-sine sunulmuştu. Üçüncü ve sonuncu olmak üzere bu seriye bir yeni-sini eklemiş bulunuyoruz. Bazı meselelerde mütereddit bulunan müs-lüman'lara güvenilir eserlere dayalı olarak cevap bulmaya çalıştık. Faydalı bir hizmet yapabilmiş isek Cenâb-ı Hakk'ın bir lutfudur. Zirâ tevfik ve inâyet ancak ondandır.
Mehmed Emre


Eserin yazarı: Mehmed Emre Eser: Müslümanca yasama sanati 3

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Müslümanca yasama sanati 3

MollaCami.Com