Kitaplar | Yazarlar | İlmihal | Sohbetler | Hutbeler

MÜNÂFIKIN ALÂMETLERİNİ TESBİTTE ÖLÇÜ

İmân esaslarını kalben tasdik etmediği hâlde, müslümanların yanında mü'min imiş gibi görünen kimseye "münâfık" denilmektedir.
Kendimiz nifak hastalığından koruyabilmemiz için münâfıkın alâmetlerini bilmemiz lâzımdır. İmân esaslarının mübelliği bulunan Peygamberimiz Hz. Muhammed(s.a.v.),"Münâfıkın alâmeti üçtür: (Bir şey) haber verdiği zaman yalan söyler, (iyilik yapmayı) vâd ettiği vakit yerine getirmez, kendisine bir şey emanet olunsa hıyânet eder" (1) buyurmaktadır. Diğer bir hadis-i şerifte bu üç alâmete bir dördüncüsü ilâve olunmakta ve "Muhâsama (mürâfaa) vaktinde haktan ayrılır" buyrulmaktadır(2)
Münâfıklar; zâhiren imân etmiş gibi görünürler, fakat içlerinde küfür gizlerler(3). Onlar "Allah'a ve âhiret gününe inandık derler. Halbuki onlar inanıcı (insan) lar değildir"(4). Bunun sebebi, "kalplerinde bir maraz vardır onların. Allah da marazlarını artırdı. Yalan söylemekte oldukları için de kendilerine acıklı bir azap vardır"(5).
"Onlar imân edenlerle karşılaştıkları zaman "inandık" derler. Şeytanları (azılı arkadaşları) ile yalnızca (başbaşa kalınca "emin olun biz sizinle beraberiz. Biz (onlarla) istihza edicileriz"(6) derler.
"Münâfıkların benzeri iki koyun (sürüsü) arasındaki şaşkın koyuna benzemektedir Kâh o yana, kâh bu yana (koşar), hangisine tâbi olacağını bilemez"(7).(1) Müslim c. 1 s. 56
(2) Buhâri c, 1 ş, 14; Müslim c, 1 s. 56
(3) Bakınız: Sûre-i Münâfikun 3
(4) Sûre-i Bakara 8
(5) Sûre-i Bakara 10
(6) Sûre-i Bakara 14
(7) Feyzül-kadir c. 5 s. 515


Eserin yazarı: Mehmed Emre Eser: Müslümanca yasama sanati 3

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Müslümanca yasama sanati 3

MollaCami.Com