TAKVA SAHİBİ OLMA

Oğlum;
İstersen itibarlı olmak,
karara kıl takvada.
Mamur olur din evi takva ile.
Yıkılır gider tamahkarlıkla.
Kim almışsa bu ilimden nasibini,
Uzak kalır herkesten
Allah’tan başka.
Mümkündür takva sayesinde Allah’tan korkmak.
Rezil olur takvasız kimse, rüsva.
Dürüst olan takva sayesinde,
hareket eder daima Allah için.
Takvasız muhabbet gelmez
Allah’tan dostluk uman kimseye.
Nedir takva?
şüpheyi, haramı terketmek,
giyimi,
içkiyi,
taamı
bırakmak.
Yâr olunca takva ilim ve amelle,
gelmez ihlasa halel.
Ey kul!
Bir günah işleyecek olursan ansızın,
tövbe et derhal,
affını dile günahlarının.
İşledin mi Allah’a karşı günah,
yararı olmaz veresiye tövbenin.
Hatadır yaşama umuduyla tövbede tembellik.


Eserin yazarı: Feridüddin-i Attar Eser: Pendname

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Pendname