ŞÜKÜR

Dört şey tamamlandı dört şeyle.
Ey oğul, dinle, öğren.
Aklıyla olgunlaşır bilgili insan.
Güzelleşir niyeti ameliyle.
Sakınmakla kemale erer dinin. Tamamlanır nimetin şükretmekle.
Akılla olgunlaşır bilgi. Umursamaz kimse amelsiz niyeti.
Erse kul dinde kemale, zahitlik ve ibadet mesleği olur.
Tamamlar nimeti şükür; uyarır gafilleri.
şükretmemek yok olması demek nimetin.
Nimet bolluğudur şükredenin nasibi.
İlim olmaz akıl olmadan.
Oturmamak gerek akılsızlarla.
Akılsız bilgi vebaldir oğlum.
İlim bir kuş, akıl ise kanat.
İlmi var, ilmiyle değilse âmil,
uzaklaşmıştır o akıl yolundan.


Eserin yazarı: Feridüddin-i Attar Eser: Pendname

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Pendname