NASİHAT EDENİN ÖĞÜTÜ

Kimse bilmez beş şeyi beş kişiden.
Dinle nasihat edenden bu sözü.
Birincisi, yoktur meliklerde dostluk.
İnan sulûk ehlinin bu sözüne.
Mürüvvet bekleme aşağılık kimseden.
Gelmez asla kötülük yüce insandan.
Başkalarının malını kıskanan
nasıl kavuşur rahmete?
Vefalı değildir, yalancı söyleyen.


Eserin yazarı: Feridüddin-i Attar Eser: Pendname

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Pendname