İÇİNDEKİLER

Önsöz
Giriş
Seyyidü'l-Mürselîn Hazreti Muhammed'e Naat
Din Büyüklerinin Menkıbeleri
Yakarış
Nefs-i Emmâre
Susmanın Yararları
Halis Amel
Padişahlar İçin Zararlı Olan Şeyler
İyi Ahlak
Dört Tehlikeli Şey
İyi Talihli Olmanın Alametidir Dört Şey
Afiyet Sebepleri
Dervişlik ve Dervişleri Sevmek
Talihsizlik
Riyazet
Nefisle Savaş
Fakirlikte Sabır
Süsü Terketmek
Aptalların Alameti
Akıbet
Akıl Alameti, Bilgi ve Öğüt
Kurtuluş
Tanrı'yı Anmak
Hayat
Kötü Huylar
Talihsizlik
Bilgi
Rezil Eden Dört Şey
Namert İnsan
Şükür
Fırsat Kaçtı mı Gelmez Bir Daha Geri
Susma ve Cömertlik
Birkaç Şeyden Hasıl Olan Ahlak
Düşmanlık ve Borç
Kadın ve Çocuklar
Ana Baba Hakkı ve Farzı Yerine Getirmek
Ömrün Artması
Ömrün Azalması
Yalancılık
Onur Artırıcı Şeyler
Ahiret Cezaları
Düşmanlardan Kaçınma
Rezillik
Uygun Dost
Nasihat Edenin Öğütü
Mesut İnsanlar
Kurtuluş
SEMAZEN
Doğruluk, Emanet, Cömertlik
Öfke ve Kahrı Terketmek
Hakk'ı Bilmek
Takva Sahibi Olma
Hizmet Şerefi
Misafire İkram
Ahmakların Alametleri
Bozguncu
Zalim
Cimri
Hacet İstemek
Katı Yürekli İnsan
Kanaat
Cömertliğin Fazileti
Şeytanın Yaptıkları
İkiyüzlülük
Takva Sahipleri
Nimete Şükür
Sadakanın Fazileti
Öğütler
Sabrın Faydaları
Tecrid ve Tefrid
Misafirperverlik
Sadaka
Yüce Tanrı'nın Vergileri
Dostluğa Sığmayan Şeyler
Akrabayı Ziyaret
Mertlik ve Kuvvet
Fakirlik
Gafletten Uyanış


Eserin yazarı: Feridüddin-i Attar Eser: Pendname

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Pendname