AHİRET CEZALARI

Alameti oldu cahilin iki haslet.
Çocuklarla konuşmak,
ilgi duymak kadınlara.
Oğlum;
kötü huydan gelir mutsuzluk.
Ölü bil iyi ameli olmayanı.
Canlı olamaz o çünkü.
Kusurunu yüzüne söyleyen kişi
gösterir sana karanlıktan aydınlığa götüren yolu.
Teşekkür et sana yol gösterene.
Tanı dünyadaki akıllı insanları.
Huylan iyi huyla.
Gizleme halini iki kişiden.
Maharetli doktordan,
Samimi arkadaştan.
Oğlum;
Uygunsuz görsen de her şeyi,
dilediğin gibi iş yapma.
Düşüp kalkma kadınlarla elinden geldikçe.
Açma sırrını onlara.
Ey akıllı;
dolaşma şeriatta makbul olmayan şeylerin etrafında.
Neyi haram kılmışsa sana Hak,
uzak dur ondan.
Böyle yaparsan, yâdedilirsin iyilikle.
Rızkını verir Allah nasıl olsa.
Ferah tut gönlünü,
kusur etmemeye bak.
Kardeşim;
cömert olmak için dünyada
ol güleryüzlü,
tatlı dilli.
Ey hevesine düşkün insan!
Fazla üzülme ölüme.
Vakit geldi mi çünkü
ne alabilirsin öne,
ne geciktirebilirsin.
Uzak tut kalbini hasetten, kinden.
Kin gütme geldikçe elinden.
Efendi;
Fazla güvenme yaptıklarına.
Bağlan gönülden Allah'ın yaptıklarına.
Güzel huydur en iyi şey.
Sever insanlar güzel huyu.
Evlat;
Haydi alçakgönüllü ol.
şerefli insanlarıdır süsüdür bu.
Huylansan da dostların huyuyla,
uzak tut onlardan kendini,
az dile.
Görsen de namert birini zengin,
isteme ihtiyacını ondan.
Gitme sakın namert kapısına.
Görsen de sorma halini, hatırını.
Yapta aptalın işini mümkünse.
İş buyur, az iltifat et.


Eserin yazarı: Feridüddin-i Attar Eser: Pendname

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Pendname