NAMERT İNSAN

Efendi;
Dört şey değil kalıcı.
Ey güzel yüzlü mümin; kulak ver.
Kibirle şişinen kimseyi düşman sayar dostları.
Kim getirirse tembelliği meslek haline,
keser gelir ayağına rezillikten.
Öfkesini bastırmayan sonunda pişman olur çok.
Can tüketir namertle sohbet.
Vardır herkesin bu halden haberi.
Oğul; namert görünse biri sana,
uzaklaş ondan rüzgar hızıyla.


Eserin yazarı: Feridüddin-i Attar Eser: Pendname

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Pendname