İYİ TALİHLİ OLMANIN ALAMETİDİR DÖRT ŞEY

Alameti oldu dört şey iyi talihliliğin.
Azizdir bunlara sahip olan.
İlk delilidir temiz yaratılış.
Layık değil taca, tahta bu hasleti olmayan.
Doğru olur iyi talihlilerin düşüncesi.
Azapta kalır kötü olan düşüncesi.
Kim düşünürse emin olduğunu
Allah azabından,
Değildir mümin,
hâzâ kâfir!
Beş günden fazla dünya ömrü.
Gafildir kim düşünmezse ileriyi.
Terketmek dünya zevklerini,
Sarılmak gerek gönül sahiplerinin eteğine.
Olma nefsânî zevkler peşinde.
Olma fâni âlemi seven biri.
Yok yararı dünya meşakkati çekmenin;
Bulacak seni ölüm eninde sonunda.
Çıktı mı can bedeninden,
kemiklerin toprak olacak.
Çaren yok can vermekten başka.
Yol kesen haydut nefsinden başka.


Eserin yazarı: Feridüddin-i Attar Eser: Pendname

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Pendname