NEFİSLE SAVAŞ

Nefis öldürülemez dört şey dışında.
Ey aziz;
söylediklerimi tut aklında.
Susma hançeri,
açlık kılıcı,
yalnızlık kargısı,
uykuyu terk.
Kimde olmazsa bu dört silah;
bulmaz nefsi asla felah.
Anmadan durursa Allah’ı gönlün;
melun şeytan olur senin dostun.
Dünya ehlinden olanlara
lazımdır dev gibi yağlı ve tatlı lokma.
Kim düşkün olursa gümüşe, altına,
Eş olur ahiretteki akibeti zavallılığa.
Kim ki ahiret için çalışır,
Allah tarafından şeref sahibi kılınır.
Verirler dünya malını toprak düşkününe,
Verirler ahiret malını sakınana.
Kardeşim;
Şeytandır düşmanın.
Uyarsan ona,
vurulur boynuna ateşli zincir.
Dünyaya meyleden talihsiz kişi
nasıl alır ahiret aleminden nasibini?
Oğlum;
Meşgul ol Allah’ı anmakla.
Gulyabani gibi uzak dur mahlukattan.


Eserin yazarı: Feridüddin-i Attar Eser: Pendname

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Pendname