RİYAZET

Oğlum;
istersen başının yücelerde olmasını,
kapa yüzüne rahatlık kapısını.
Kim kaparsa rahatlık kapısını,
açar mutlak cennet kapısını.
Oğlum;
Var mıdır daha gümrah
dünyada Hak’tan başkasını anan?
Kardeşim;
Terket şanı, şerefi, mevkiyi.
Yap kendini Hakk katına layık biri.
Zelîl olur mevkini düşkünü.
Kardeşim;
yaklaştır bu dergaha kendini.
Makam, şan, şeref alçaklığa çeker seni.
Kuşkusuz canı tatlılığa çeker seni.
Emin olur gönül Allah’ı anmakla.
Yapamaz nefs-i emmâre hiçbir şey sana.
Yaslanan kimse yaradanına,
yetinir dünyada bir lokmayla.
Yetin azığınla;
tut her gün oruç.
Yoksa rızığın,
dile Allah’tan.


Eserin yazarı: Feridüddin-i Attar Eser: Pendname

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Pendname