ÖĞÜTLER

Oğlum,
alış mihnete, kedere.
Çevir gönlünü teselli eden Allah’a.
Yoksa gönlünde iyi niyet,
görür sonunda keseri ayağında.
Oğlum,
Nasıl var oldun?
Düşün.
Herkesin var kendine göre üzüntüsü.
Yoktan var etti seni Allah
O’na tapan biri olmak için.
Geçirme günlerini uykuyla,
yeyip içmeyle.
Öğretme nefsine yemeyi içmeyi.
Az uyu gün başlangıcında.
Haramdır uyumak akşamdan önce.
Doğru değil uyumak
güneş ile gölge arasında
islam filozoflarının nazarında.
Etme seyahat sakın tek başına.
Tehlikelidir senin için yalnız seyahat.
Koyma elini yüzüne,
uğursuzdur uğursuz.
Öğren ilim erbabından ilim.
Hatadır gece aynaya bakmak.
Görebilirsin gündüz aynada yüzünü.
Boşsa evin,
karanlıksa,
bulundur yanında bir can yoldaşı.
Koyma elini çenenin altına.
Buz gibi gelir bu hareket
halden anlayan insana.
Görürsen katarda dart ayaklı hayvan,
girme aralarına sakın.
İstiyorsan Allah katında mertebenin artmasını,
dua et gece gündüz sürekli.
Girme günaha dünyada, sakın!
İstemiyorsan onurunu yitirmek.
Bozgunculuk edip günaha girenın rızkına
halel gelir Allah katından.
Eksilir rızık yalan dolanla.
Bulunmaz güzellik yalancının sözünde.
Oğlum,
yoksulluk getirir çok uyku.
Az uyu,
uyanık ol,
oğul.
Kısmeti eksilir
geceleri çırılçıplak yatanın.
Fakirlik getirir ayakta idrar yapmak.
İhtiyarlatır fazla üzüntü.
Kötüdür cenabet iken yemek yemek.
Hoş olmayan bir davranış.
Nimet istiyorsan Allah’tan,
dökme ekmek kırıntısını ayak altına.
Süpürme asla geceleyin evini.
Bırakma süprüntüyü kapı arkasında.
Çağırırsan ana babanı adıyla,
haram olur sana Allah'ın nimeti.
Karıştırırsan her çöple dişini,
düşersin yokluğa, olursun yoksul.
Yıkama elini asla toprakla, çamurla.
El yıkamak için su ara.
Eşikte oturma çok.
Kesilir rızkın bu hareketle.
Temizlenme helada aman!
Yaparsan böyle,
harcarsın vaktini boşuna.
Doğru değil giysini üstündeyken dikmek.
Erenlerden edep öğrenmen gerek.
Ey derviş,
Silersen eteğinle yüzünü,
kesilir rızkın.
Geç git pazara, çabuk dön.
Göremezsin yarar oraya gitmekten.
İyi değil kandili üfleyerek söndürmek.
Kaçırtma kandilden çıkan dumanı burnuna.
Sakalına sürme ortak kullanılan tarağı.
Yeğdir tarağın sadece sana ait olması.
Dilenciden ekmek parçası satın alma.
Fakirlik getirir bu oğlum.
Uzaklaştır evinden örümcek ağını.
Bereket kaçırır evde örümceğin varlığı.
Kaçırma masrafın ölçüsünü;
deşme kurumuş olan yaranı.
Yapma kısıntı varsa imkanın.
Gidiyorsun madem,
yolda demir atma.


Eserin yazarı: Feridüddin-i Attar Eser: Pendname

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Pendname