AHMAKLARIN ALAMETLERİ

Üç alameti var ahmakların.
İlki,
gafil kalmak Allah’ı anmaktan.
Âdetidir çok konuşmak.
Bezdirir insanı,
usandırır.
Ey oğul,
olma ahmak cahil gibi.
Durma bir an Allah’ı anmaksızın.
Yüz çevirme asla Allah buyruğundan.
Güçlük çıkarma hür insana
borcu var diye.
Oğlum,
boyun eğme cahil insana.
Baş eğme insanlara
paralarına kanıp.
Konuşma ileri geri
ilahî kazâ hakkında.
Çok gör herkesi,
az görme.
Uzatma elini namahreme.
Dokunma yetim malına.
Açma sırrını dostuna.
Söyleme sırrını açıkça
olsan da tek başına.
Azizim,
ayırdedebiliyorsan
iyiyi
kötüyü,
tamahkâr olma hür olmak için.


Eserin yazarı: Feridüddin-i Attar Eser: Pendname

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Pendname