SEYYİDÜ’L-MÜRSELİN HAZRETİ MUHAMMED’E NAAT

Seyyidi iki dünyanın, sonuncusu resullerin.
Geldi sonra,kıvancı oldu öncekilerin.
Mirac oldu dokuz kat felek ona.
Muhtaç oldu peygamberler, velîler ona.
Rahmet oldu varlığı âlemlere.
Mesçit oldu tüm yeryüzü ona.
Dostuydu Ebûbekir ile Ömer.
Ayrılıverdi parmağının ucuyla ikiye ay.
Birisi onun mağara arkadaşı.
Yönetmişti öbürü Allah erlerinin ordusunu.
Biri hayâ ve hilim madeni.
Diğeri ilim şehrinin kapısı.
Temiz amcalarıydı Hamza ile Abbas
İnsanların en hayırlısı, Hak resûlünün.
Selam olsun bizden Resul’e,
Ailesine, ashâbına.


Eserin yazarı: Feridüddin-i Attar Eser: Pendname

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Pendname