MİSAFİRE İKRAM

Kardeşim,
bulmak için Allah’tan izzet,
tut misafiri aziz.
Rahmet kapısını açar Allah
mümine iyi davranana.
Kim duyarsa misafirden bezginlik,
incinir ondan
hem Allah
hem Resul.
Misafire hizmet eden
layık olur
Allah'ın rahmetine.
Ey ev sahibi!
Uzak dur gösterişten
ki ağır gelmesin sana misafir.
Kerim Allah'ın bir bağışıdır misafir.
Alçaklaşır misafirden kaçıp saklanan.
Misafir olur da başkasının evine,
gelince misafir,
gözden kaybolur.
Olursa misafirin
seçkinlerden
avamdan,
koy önüne yiyecek.
Hayırla anılır misafir ağırlayan.
Oğlum,
götür fakirin önüne,
az çok varsa neyin.
Ekmek ver açlara Allah rızası için,
verilsin sana Cennette yer.
Kim giydirirse çıplağı,
bulur ikbal ile başında taç.
Devletle bahtiyar olan,
hayır yapar gizli
veya
aşikâr.
Oğlum,
yeme asla cimrinin ekmeğini.
oturma cimri sofrasına.
Hep sıkıntı, meşakkattir cimrinin ekmeği.
Nurdur, safâdır cömertin ekmeği.
Gitme davet edilmedikçe başkasının sofrasına.
Leş peşinde koşma akbaba misali.
İyilik umma pintiden, alçaktan.
Say onun tavanını sütunsuz.
Ne hayır işlersen işle,
sayma yaptığın hayrı.
Ne görürsen gör iyi,
görme kötü.


Eserin yazarı: Feridüddin-i Attar Eser: Pendname

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Pendname