64.Beyitفخوضوا فيه حفظا و اعتقادا * تنالوا جنس اصناف المنال

O halde Siz ,”Rahatlık ile kalbi müjdeleyen,ma-i zülal gibi ruhu dirilten” bu nazımın “şiirin” manasını i’tikat eder ve lafzını ezberler olduğunuz halde dalınız, alınız. Ta ki ata ve ihsan cinsine nail olursunuz. Yani dünya ve ahirette ü tealanın enva-ı nimetlerine nail olursunuz.


Eser: Şerhul Emali

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Şerhul Emali