Kitaplar | Yazarlar | İlmihal | Sohbetler | Hutbeler

7.Beyt

نسمّى الله شيئا لا كالاشياء * و ذاتاً عن جهات الستّ خالٍ

Allaha 'şey' diye tesmiye ederiz ama başka şeyler gibi değil. Ve ciheti sitten hali alan zat diye tesmiye ederiz..

İzah
Ayet-i kerime ile de sabittir ki 'a 'şey' kelimesini ıtlak ederiz. Çünkü şey mevcud olana denir ve -ü teala vacibül vücudtur. Yani ma sebeka'sından (öncesi) yokluk geçmemiştir. Diğer bütün şeyler ise mümkinül vücuttur. Yani yoktan var olmuşlardır. Hz. 'ın 'zat' olarak isimlendirilmesi de hadis ile sabittir. Hz. 'ın altı yönden hali olması "Allah her yerdedir" diyen Mu'tezile ve Kaderiyye mezhebi ile "Allah arş-u aladadır." diyen Müşebbihe ve Keramiyye mezheplerine reddiye olarak söylenir. Hz. her yerdedir demek ona yukarda, aşağıda, sağda, solda vs. yön tayin etmeyi gerektirir. Halbuki -u teala mekandan münezzehtir


Eser: Şerhul Emali

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Şerhul Emali

MollaCami.Com