Kitaplar | Yazarlar | İlmihal | Sohbetler | Hutbeler

41.Beyitوما عذر لذى عقل بجهل بخلاق الاسافل و الاعال

Eâliyi ve esâfili yaratanı bilmemesi tanımaması akıl sahipleri için üzür değildir.

İzah: Akıl baliğ olan bir kimse cehli sebebi ile marifeti ilahiden mahrum olsa huzuru Rabbul aleminde özrü kabul olmaz.
Özür kelimesiniz üç manası vardı;biri ben işlemedim der,biri şu sebeble işledim der, biri işlemedim fakat bundan sonra işlerim der.Burada murat olunan mana üçüncüsüdür.
Ben cahil idim bilmiyordum demek mes’uliyetten kurtarmaz. Esafili ve eâliyi halk edene cehl ile mazeret yoktur.Zira arz ve semanın vesair mahlukun yaratılmasında kudreti ilahi açıkca görülür.


Eser: Şerhul Emali

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Şerhul Emali

MollaCami.Com