Kitaplar | Yazarlar | İlmihal | Sohbetler | Hutbeler

9.Beyt

وما إن جوهرٌ ربّى و جسم * و لا كلٌّ و بعض ذو اشتمال


Rabbimiz ne cevherdir ne de cisim. Ne küldür, ne de bir bütünün parçasıdır.

İzah
Hz. cevher değildir. Cevher artık bölünemeyecek son cüzdür. Bazı mezhepler bunun sonsuzluk anlamına geldiğini ve 'ın aslında bölünemeyen son cüz olduğunu iddia ederler. cisim de değildir. Çünkü cisim en az iki veya daha fazla şeyden mürekkep olandır. Haşa Hz. her hangi bir şeyden mürekkeptir diyemeyiz. Hz. "kül'de değildir. Kül cüzlerin toplamıdır. Aynı sebepten...Cenabı hak iştimal sahibi bağız da değildir. Yani bir küllün şamil olduğu, kapsadığı bir cüz değildir. veya her hangi bir mekana, zamana şamil olan bir şey de değildir.


Eser: Şerhul Emali

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Şerhul Emali

MollaCami.Com