Kitaplar | Yazarlar | İlmihal | Sohbetler | Hutbeler

62.Beyit


لقد البست للتوحيد نظما * بديع الشكل كالسحر الحلال


Ben tevhıt akıdesine (Ehli sünnet itikatı),insana sihir gibi te’sir eden şekli güzel olan nazım (şiir) elbisesi giydirdim.

Mutlak sihir haramdır. İşleyen ise günahkardır. Nazım Hazretleri kelamın te’sirini sihire teşbihetmiştir. Rasülüllah efendimiz Hadisi Şeriflerin de اِنَّ مِن الْبَثاَنِ لَسِحْراً “bazı beyan sihirdir.” Buyurmuştur.


Eser: Şerhul Emali

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Şerhul Emali

MollaCami.Com