Kitaplar | Yazarlar | İlmihal | Sohbetler | Hutbeler

4.Beyt


مريد الخير والشر القبيح * و لكن ليس يرضى بالمحال

Hz hayrı ve kabih olan şerri murat edicir * Lakin Hz muhale razi değildir...[/color]

İzah
Mu'tezile'ye göre "اصلح على الله" vardır, yani 'a iyiyi yaratmak vacibtir. Kötüyü yaratmaz. Ehli sünnete göre ise iyiyi de kötüyü de her şeyi (cc) yaratır. Ancak kulların iradesi mucibince yaratır. Ama yine de kullarının iradelerini kötü yanda tasarruf etmelerinden razı olmaz.


Eser: Şerhul Emali

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Şerhul Emali

MollaCami.Com