Kitaplar | Yazarlar | İlmihal | Sohbetler | Hutbeler

49.Beyitو غيران المكون لا كشيئٍ مع التكوين خذه لاكتحال

Tekvin ile beraber mükevvenat ayrıdır. Bir şey değildir.Sen bunu kühül ( gözünü aydınlatmak )için al.

Mu’tezileye göre tekvin ve mükevvin şey-i vahid dir, yani birdir.Onlara göre cenabı hakkın tekvin sıfatı olmayıp mükevvin gudreti ile halk olunmuştur.
Ehli sünnet ındinde tekvin ile mükevvin aynı şey değildir.Tekvin sıfatı C.hakkın sıfatı olub, yoktan var etmektir.


Eser: Şerhul Emali

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Şerhul Emali

MollaCami.Com