Kitaplar | Yazarlar | İlmihal | Sohbetler | Hutbeler

51.Beyitسيبلى كل شخص بالسؤال و فى الاجداث عن توحيد ربّي

Kabirlerde Rabbimin tevhıdinden her bir şahıs sual ile imtihan olur.

Cümle-i insan ölecek,kabre defin olunduktan sonra Tevhıd-i ilahiden sual olunacaktır.
Vuku-una (kabir sualinin olacağına) i'tikat etmek farzdır.

Kabirde sual olunmayacak yedi taife vardır.
Şehidler,mebtun “karın rahatsızlığından ölenler”, murabıtun,Ebu Bekir Sıddık (r.a),
Etfâli müslimün “müslüman çocuklar”,Cuma günü veya gecesi ölenler,her gece mülk suresi okuyanlar.


Eser: Şerhul Emali

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Şerhul Emali

MollaCami.Com