Kitaplar | Yazarlar | İlmihal | Sohbetler | Hutbeler

6.Beyit

صفات الذات والافعال طُرّا * قديمات مصونات الزوال

Onun zatının ve efalinin sıfatlarının hepsi kadimdir * zail olmaya ihtimali yoktur..

İzah
Zatının sıfatları: "حىٌّ" gibi ihdas(yaratıcılık) manasını müştemil olmayan sıfatlardır. Ef'alinin sıfatları: "محى" (Hayat veren) gibi, "رزّاقٌ" gibi ihdas manasını müştemil olan sıfatlardır. Hasen-il Eş'ari hazretlerine göre ef'alinin sıfatları kadim değildir, hadistir, sonradan olan sıfatlardır.


Eser: Şerhul Emali

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Şerhul Emali

MollaCami.Com