Kitaplar | Yazarlar | İlmihal | Sohbetler | Hutbeler

14.beyit

Emali 14

ولا يمضى على الديّان وقت * وازمان و احوال بحال

Deyyan olan Hz. üzerine ne muayyen bir vakit, ne muhtelif zamanlar ne de bir değişiklik ve tebeddülat geçmez


İzah
İbarede “vakit”le murad olunan “muayyen bir zaman dilimidir. “Ezman” ile kastedilen de farklı zaman dilimleridir. ‘Ahval’den maksad değişiklik ve farklılaşmadır. Ehli sünnet akidesine göre “zaman” yaratılmış bir şeydir. Evveli ve ezeli vardır. Her şey yoktan var olur değişir. Ama Hz. kadimdir, ezeli ve ebedidir. Zamanın üzerinde etkisini gösterdiği hiç bir şey Hz. için söz konusu değildirAşka geldiğin zaman kaside-i Bürde ve Emali'den beyit oku buyururlarmis efendi hazretleri


Eser: Şerhul Emali

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Şerhul Emali

MollaCami.Com