15.Beyit

Emali 15

ومستغن الهى عن نساء * واولاد اناث او رجال

Hz zevceden kız ve erkek çocuk sahibi olmaktan müstağnidir...


İzah
Bu beyt Hz. Meryem validemizin (haşa) ’ın zevcesi ve Hz. İsa (a.s.) da oğlu olduğuna inanan hristiyanlara ve meleklerin Hz. ’ın kızları olduğunu iddia eden Mekke kafirlerine reddiyedir...


Eser: Şerhul Emali

  • Yeni Ekle
Yorumlar (0)

Şerhul Emali